Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP

Strony dla słowa kluczowego

Strony które zawierają słowo kluczowe 'chemia': (215)

1,2,3-Trimetylobenzen
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

1,2,4-Trimetylobenzen
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

1,3,5-Trimetylobenzen
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

2-Furaldehyd
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

2-Furylometanol
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Acetaldehyd
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Aceton
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Akrylaldehyd
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Arsen
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

baza chemiczna i pyłowa : definicje - A
Definicje : litera A

baza chemiczna i pyłowa : definicje - B
Definicje : litera B

baza chemiczna i pyłowa : definicje - C
Definicje : litera C

baza chemiczna i pyłowa : definicje - D
Definicje : litera D

baza chemiczna i pyłowa : definicje - E
Definicje : litera E

baza chemiczna i pyłowa : definicje - F
Definicje : litera F

baza chemiczna i pyłowa : definicje - G
Definicje : litera G

baza chemiczna i pyłowa : definicje - I
Definicje : litera I

baza chemiczna i pyłowa : definicje - J
Definicje : litera J

baza chemiczna i pyłowa : definicje - K
Definicje : litera K

baza chemiczna i pyłowa : definicje - L
Definicje : litera L

baza chemiczna i pyłowa : definicje - M
Definicje : litera M

baza chemiczna i pyłowa : definicje - N
Definicje : litera N

baza chemiczna i pyłowa : definicje - O
Definicje : litera O

baza chemiczna i pyłowa : definicje - P
Definicje : litera P

baza chemiczna i pyłowa : definicje - podstawy prawne
Definicje : podstawy prawne

baza chemiczna i pyłowa : definicje - R
Definicje : litera R

baza chemiczna i pyłowa : definicje - S
Definicje : litera S

baza chemiczna i pyłowa : definicje - T
Definicje : litera T

baza chemiczna i pyłowa : definicje - U
Definicje : litera U

baza chemiczna i pyłowa : definicje - W
Definicje : litera W

baza chemiczna i pyłowa : definicje - wprowadzenie
Definicje : wprowadzenie

baza chemiczna i pyłowa : definicje - Z
Definicje : litera Z

baza chemiczna i pyłowa : Metody : A
Metody : litera A

baza chemiczna i pyłowa : Metody : B
Metody : litera B

baza chemiczna i pyłowa : Metody : C
Metody : litera C

baza chemiczna i pyłowa : Metody : D
Metody : litera D

baza chemiczna i pyłowa : Metody : E
Metody : litera E

baza chemiczna i pyłowa : Metody : F
Metody : litera F

baza chemiczna i pyłowa : Metody : G
Metody : litera G

baza chemiczna i pyłowa : Metody : H
Metody : litera H

baza chemiczna i pyłowa : Metody : I
Metody : litera I

baza chemiczna i pyłowa : Metody : K
Metody : litera K

baza chemiczna i pyłowa : Metody : M
Metody : litera M

baza chemiczna i pyłowa : Metody : N
Metody : litera N

baza chemiczna i pyłowa : Metody : O
Metody : litera O

baza chemiczna i pyłowa : Metody : P
Metody : litera P

baza chemiczna i pyłowa : Metody : R
Metody : litera R

baza chemiczna i pyłowa : Metody : S
Metody : litera S

baza chemiczna i pyłowa : Metody : T
Metody : litera T

baza chemiczna i pyłowa : Metody : U
Normy i metody : litera U

baza chemiczna i pyłowa : Metody : W
Metody : litera W

baza chemiczna i pyłowa : Metody : Z
Metody : litera Z

baza chemiczna i pyłowa : Normy : A
Normy: litera A

baza chemiczna i pyłowa : Normy : B
Normy: litera B

baza chemiczna i pyłowa : Normy : C
Normy: litera C

baza chemiczna i pyłowa : Normy : D
Normy: litera D

baza chemiczna i pyłowa : Normy : E
Normy: litera E

baza chemiczna i pyłowa : Normy : F
Normy: litera F

baza chemiczna i pyłowa : Normy : G
Normy: litera G

baza chemiczna i pyłowa : Normy : I
Normy: litera I

baza chemiczna i pyłowa : Normy : J
Normy: litera J

baza chemiczna i pyłowa : Normy : K
Normy: litera K

baza chemiczna i pyłowa : Normy : M
Normy: litera M

baza chemiczna i pyłowa : Normy : N
Normy: litera N

baza chemiczna i pyłowa : Normy : O
Normy: litera O

baza chemiczna i pyłowa : Normy : P
Normy: litera P

baza chemiczna i pyłowa : Normy : R
Normy: litera R

baza chemiczna i pyłowa : Normy : S
Normy: litera S

baza chemiczna i pyłowa : Normy : T
Normy: litera T

baza chemiczna i pyłowa : Normy : W
Normy: litera W

baza chemiczna i pyłowa : Normy : Z
Normy: litera Z

baza chemiczna i pyłowa : Normy :H
Normy: litera H

baza chemiczna i pyłowa : Normy i metody : A
Normy i metody : litera A

baza chemiczna i pyłowa : Normy i metody : B
Normy i metody : litera B

baza chemiczna i pyłowa : Normy i metody : C
Normy i metody : litera C

baza chemiczna i pyłowa : Normy i metody : D
Normy i metody : litera D

baza chemiczna i pyłowa : Normy i metody : E
Normy i metody : litera E

baza chemiczna i pyłowa : Normy i metody : F
Normy i metody : litera F

baza chemiczna i pyłowa : Normy i metody : G
Normy i metody : litera G

baza chemiczna i pyłowa : Normy i metody : H
Normy i metody : litera H

baza chemiczna i pyłowa : Normy i metody : I
Normy i metody : litera I

baza chemiczna i pyłowa : Normy i metody : J
Normy i metody : litera J

baza chemiczna i pyłowa : Normy i metody : K
Normy i metody : litera K

baza chemiczna i pyłowa : Normy i metody : M
Normy i metody : litera M

baza chemiczna i pyłowa : Normy i metody : N
Normy i metody : litera N

baza chemiczna i pyłowa : Normy i metody : O
Normy i metody : litera O

baza chemiczna i pyłowa : Normy i metody : P
Normy i metody : litera P

baza chemiczna i pyłowa : Normy i metody : R
Normy i metody : litera R

baza chemiczna i pyłowa : Normy i metody : S
Normy i metody : litera S

baza chemiczna i pyłowa : Normy i metody : T
Normy i metody : litera T

baza chemiczna i pyłowa : Normy i metody : U
Normy i metody : litera U

baza chemiczna i pyłowa : Normy i metody : W
Normy i metody : litera W

baza chemiczna i pyłowa : Normy i metody : Z
Normy i metody : litera Z

baza chemiczna i pyłowa - pyły
Baza zawierająca informacje z zakresu chemii i pyłów

baza chemiczna i pyłowa Aktualności
Baza zawierająca informacje z zakresu chemii i pyłów

baza chemiczna i pyłowa Aktualności - Metody
Baza zawierająca informacje z zakresu chemii i pyłów

baza chemiczna i pyłowa Aktualności - Normy
Baza zawierająca informacje z zakresu chemii i pyłów

baza chemiczna i pyłowa -new
Baza zawierająca informacje z zakresu chemii i pyłów

baza chemiczna i pyłowa piśmiennictwo
PIŚMIENNICTWO (z którego korzystali autorzy opracowań umieszczonych w bazie)

baza wyników pomiarów i oceny ryzyka
baza wyników pomiarów i oceny ryzyka

Benzaldehyd
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Benzen
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Benzo[a]piren
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Benzydyna
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Benzyna do lakierów
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Bibliografia - new
Bibliografia

Bibliografia - pyły
Bibliografia - pyły

Bibliografia - substancje chemiczne
Bibliografia - substancje chemiczne

Bibliografia - substancje chemiczne i pyły
Bibliografia - substancje chemiczne i pyły

Chlorek winylu
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Chlorowodór
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Cykloheksanon
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Czynniki chemiczne i pyły
Czynniki chemiczne i pyły

Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Dodatkowe źródła informacji
Dodatkowe źródła informacji

Dozymetria indywidualana -new
Dozymetria indywidualana

Dyrektywy - new
Dyrektywy - new

Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej
Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej

Działania prewencyjne
Działania prewencyjne

Etylobenzen
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Fenol
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Ftalan di(2-etyloheksylu)
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Ftalan dibutylu
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Galeria plakatów - "Chemia"
Galeria plakatów - "Chemia"

Heksan-2-on
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Heptan
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Heptan-2-on
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Informacje ogólne o czynnikach chemicznych i pyłach - Wzory umożliwiające przeliczanie stężeń związków chemicznych
Informacje ogólne o czynnikach chemicznych i pyłach - Wzory umożliwiające przeliczanie stężeń związków chemicznych

Informacje ogólne o czynnikach chemicznych i pyłach - Wskaźnik ochrony, procedura doboru
Informacje ogólne o czynnikach chemicznych i pyłach - Wskaźnik ochrony, procedura doboru

Interpretacja wyników
Interpretacja wyników – ocena narażenia zawodowego na pył

Jednostki upoważnione do wykonywania pomiarów pył
Jednostki upoważnione do wykonywania pomiarów substancji chemicznych i pyłów

Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Kontakty
Kontakty

Krezol
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Książki - chemia i pyły
chemia i pyły

Ksyleny
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Metoda oznaczania 2-metylopropan-1-olu (izobutanolu) oraz benzyny lakowej w powietrzu na stanowiskach pracy
Metoda oznaczania 2-metylopropan-1-olu (izobutanolu) oraz benzyny lakowej w powietrzu na stanowiskach pracy

Metoda oznaczania mieszaniny fenolu, naftalenu, 2-furaldehydu
Metoda oznaczania mieszaniny fenolu, naftalenu, 2-furaldehydu

Metoda oznaczania propan-1-olu, butan-1-olu, 1-metoksypropan-2-olu, kumenu, n-propylobenzenu, izomerów ksylenu, trimetylobenzenu i etylotoluenu oraz benzyny lakowej w powietrzu na stanowiskach pracy
Metoda oznaczania mieszaniny fenolu, naftalenu, 2-furaldehydu

Metody identyfikacji pyłów występujących w powietrzu na stanowiskach pracy -new
Metody identyfikacji pyłów występujących w powietrzu na stanowiskach pracy -new

Metody ocena ryzyka - narażenie inhalacyjne
Metody ocena ryzyka - narażenie inhalacyjne

Naftalen
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

n,n-Dimetyloformamid
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Normy europejskie i ich odpowiedniki krajowe
Normy europejskie i ich odpowiedniki krajowe

Normy i metody zalecane do pomiarów stężeń pyłów oraz zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach - new
Pomiary stacjonarne Słowa kluczowe: Opis:

Normy krajowe - zagadnienia ogólne
Normy krajowe - zagadnienia ogólne

Obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 3, poz. 20)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 3, poz. 20)

Ocena narażania - Informacje na temat substancji
Informacje na temat substancji

Ocena narażenia
Ocena narażenia zawodowego na substancje chemiczne i pyły

Ocena narażenia - Częstotliwość wykonywania pomiarów
Pomiar stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy - Częstotliwość wykonywania pomiarów

Ocena narażenia - Częstotliwość wykonywania pomiarów pyl
Pomiar stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy - Częstotliwość wykonywania pomiarów

Ocena narażenia - Interpretacja wyników
Interpretacja wyników

Ocena narażenia - Interpretacja wyników - Ocena narażenia łącznego
Interpretacja wyników - Ocena narażenia łącznego

Ocena narażenia - Interpretacja wyników - Ocena zgodności warunków z NDS
Interpretacja wyników - Ocena zgodności warunków z NDS

Ocena narażenia - Interpretacja wyników - Ocena zgodności warunków z NDSCh
Interpretacja wyników - Ocena zgodności warunków z NDSCh

Ocena narażenia - Interpretacja wyników - Ocena zgodności z NDSP
Interpretacja wyników - Ocena zgodności z NDSP

Ocena narażenia - Jednostki upoważnione do wykonywania pomiarów
Pomiar stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy - Jednostki upoważnione do wykonywania pomiarów

Ocena narażenia - Kryteria oceny narażenia zawodowego na czynniki chemiczne
Pomiar stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy - Kryteria oceny narażenia zawodowego na czynniki chemiczne

Ocena narażenia - Metody oznaczania
Pomiar stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy - Metody oznaczania

Ocena narażenia - Metody oznaczania - Obliczenia wskaźników narażenia - Dozymetria indywidualna
Pomiar stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy - Metody oznaczania - Obliczenia wskaźników narażenia - Dozymetria indywidualna

Ocena narażenia - Metody oznaczania - Obliczenia wskaźników narażenia - Pomiary stacjonarne
Pomiar stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy - Metody oznaczania - Obliczenia wskaźników narażenia - Pomiary stacjonarne

Ocena narażenia - Metody oznaczania - Pobieranie próbek powietrza - Dozymetria indywidualna
Pomiar stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy - Metody oznaczania - Pobieranie próbek powietrza - Dozymetria indywidualna

Ocena narażenia - Metody oznaczania - Pobieranie próbek powietrza - Pomiary stacjonarne
Pomiar stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy - Metody oznaczania - Pobieranie próbek powietrza - Pomiary stacjonarne

Ocena narażenia - Pomiar stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy
Pomiar stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy

Ocena narażenia - Pomiar stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy - Identyfikacja
Pomiar stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy - Identyfikacja

Ocena narażenia - Wybór pracowników do oceny narażenia
Pomiar stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy - Wybór pracowników do oceny narażenia

Ocena ryzyka
Ocena ryzyka

Ocena ryzyka - Metod jakościowa
Ocena ryzyka - Metod jakościowa

Ocena ryzyka - Metoda ilościowa
Ocena ryzyka - Metoda ilościowa

Ocena ryzyka - Metoda jakościowa
Ocena ryzyka - Metoda jakościowa

Ocena ryzyka - Metody ocena ryzyka - narażenie dermalne
Ocena ryzyka - Metody ocena ryzyka - narażenie dermalne

Ocena ryzyka zawodowego związanego z substancjami chemicznymi występującymi w postaci nanocząstek w środowisku pracy
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO ZWIĄZANEGO Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI WYSTĘPUJĄCYMI W POSTACI NANOCZĄSTEK W ŚRODOWISKU PRACY

Octan etylu
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Pentan-2-on
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Pomiary stacjonarne -new
Pomiary stacjonarne Słowa kluczowe: Opis:

Pracownia NC -Zespół chorego budynku- Chemia_literatura
Pracownia NC -Zespół chorego budynku

Pracownia NC -Zespół chorego budynku- Chemia_Wyniki
Pracownia NC -Zespół chorego budynku

Pracownia Technologii Chemicznych - Interesujące odnośniki
Pracownia Technologii Chemicznych - Interesujące odnośniki

Pracownia Technologii Chemicznych - O pracowni
Pracownia Technologii Chemicznych - O pracowni

Pracownia Technologii Chemicznych - Oferta
Pracownia Technologii Chemicznych - Oferta

Pracownia Technologii Chemicznych - Projekty
Pracownia Technologii Chemicznych - Projekty

Pracownia Technologii Chemicznych - Publikacje
Pracownia Technologii Chemicznych - Publikacje

Pracownia Technologii Chemicznych - Skład osobowy
Pracownia Technologii Chemicznych - Skład osobowy

Pracownicy - Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych
Pracownicy - Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych

Produkcja, bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest - new
Produkcja, bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest

Produkcja cementowej powłoki
Produkcja cementowej powłoki penetrująco – uszczelniającej na konstrukcje betonowe i żelbetowe

Profilaktyka medyczna
Profilaktyka medyczna

Przemysł sztucznych włókien mineralnych - new
Przemysł sztucznych włókien mineralnych

Przerób drewna -new
Przerób drewna

Przerób krzemionki bezpostaciowej -new
Przerób krzemionki bezpostaciowej

Przetwarzanie surowców roślinnych -new
Przetwarzanie surowców roślinnych

rozporzadzenia ogolne - new
rozporzadzenia ogolne - new

rozporzadzenia szczegółowe - new
rozporzadzenia szczegółowe - new

Rozporządzenie z dnia 12 lipca 1996 r w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 lipca 1996 r w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. (Dz. U. Nr 171, poz. 1666)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. (Dz. U. Nr 171, poz. 1666)

Rozporządzenie MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. (Dz. U. Nr 173, poz. 1679)
Rozporządzenie MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. (Dz. U. Nr 173, poz. 1679)

Rozporządzenie MINISTRA ZDROWIA z dniaz dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588)
Rozporządzenie MINISTRA ZDROWIA z dniaz dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588)

Rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne. (Dz. U. Nr 142, poz. 1194)
Rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne. (Dz. U. Nr 142, poz. 1194)

Rozporządzenie z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 127, poz. 1092)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 127, poz. 1092)

Styren
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Szkolenia specjalistyczne - Zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy
Szkolenia specjalistyczne - Zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy

Szlifowanie elementów
Szlifowanie elementów wykonanych ze stali łożyskowej i stali narzędziowej ściernicą ceramiczną zawierającą tlenek krzemu

Środki ochrony indywidualnej bazchem
Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony zbiorowej
Środki ochrony zbiorowej

Środki organizacyjne
Środki organizacyjne

Tetrachlorek węgla
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Tetrachloroeten
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Tlenek azotu
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Toluen
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

Urotropina
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw. (Dz. U. 2003 r. Nr 189, poz. 1852)
USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw. (Dz. U. 2003 r. Nr 189, poz. 1852)

ustawy - new
ustawy - new

włókna ceramiczne -new
Produkcja włókien ceramicznych oraz wyrobów z włókien ceramicznych

Wydobywanie i przerób surowców - new
Wydobywanie i przerób surowców zawierających wolną krystaliczną krzemionkę

Zagrożenia chemiczne i pyłowe - Interesujące odnośniki
Zagrożenia chemiczne i pyłowe - Interesujące odnośniki

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP