Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Bibliografia - substancje chemiczne

Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.; Narażenie zawodowe kierowców wózków widłowych na spaliny silników Diesla. Bromat. Chem. Toksykol., XXXV, 2002, 2, str. 187-193

Pośniak M., Kozieł E, Jeżewska A.:Occupational exposure to harmful chemical substances during processing phenol-formaldehyde resins. JOSE, 2001, 7, 3, 263-276

Pośniak M., Makhniashvili I., Kowalska J.: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w procesach stosowania asfaltów. Bezpieczeństwo Pracy, 7-8, 10-13, 2000

Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Spaliny silników Diesla – zagrożenia dla zdrowia pracowników. Bezpieczeństwo Pracy, 9, 11-14, 2001

Pośniak M., Kozieł E, Jeżewska A.:Szkodliwe substancje chemiczne w procesie przetwórstwa żywic fenolowo-formaldehydowych. Bezpieczeństwo Pracy, 3, 8-11, 2000

Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Spaliny silników Diesla – zagrożenia chemiczne dla zdrowia pracowników – pomiar i ocena narażenia. Broszura, CIOP, 2001

Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Spaliny silników Diesla – zagrożenia chemiczne i pyłowe w środowisku pracy. Broszura, CIOP, 2001

Pośniak M., Kozieł E, Jeżewska A.:Wytyczne do oceny narażenia zawodowego na szkodliwe substancje chemiczne wydzielające się w procesie przetwórstwa żywic fenolowo-formaldehydowych i ograniczenie związanego z nimi ryzyka zawodowego. Broszura, CIOP, 2001

Zagrożenia chemiczne w wybranych procesach technologicznych. (cz. 1), pod red. M. Pośniak, CIOP, Warszawa, 1999

Zagrożenia chemiczne w wybranych procesach technologicznych. (cz. 2), pod red. M. Pośniak, CIOP, Warszawa, 2001

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP