Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
Komputerowy system STER (wersja 8.0) wspomaga-
jący zarządzanie bhp

zobacz

Bezpieczeństwo Pracy
- Nauka i Praktyka, nr 12,Grudzień 2013

Archiwum on-line miesięcznika "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka"

zobacz
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych | Wartości dopuszczalne czynników szkodliwych i uciążliwych | Bezpieczeństwo i higiena pracy - opracowania ogólne | Modelowanie i badania symulacyjne układów złożonych | Środki ochrony indywidualnej | Wypadki przy pracy | Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy | Poważne awarie przemysłowe | Psychologia i socjologia pracy | Fizjologia i higiena pracy | Program Wieloletni I Etap

Problematyka BHP

 Informacje nt. badań prowadzonych w CIOP-PIB, materiały informacyjne (do pobrania) dotyczące różnych problemów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy (artykuły, ulotki, nowości wydawnicze, publikacje elektroniczne, bibliografia, odnośniki...)


Czynniki zagrożeń zawodowych

Hałas i drgania

Czynniki mechaniczne

Czynniki chemiczne i pyły

Obciążenia mięśniowo-szkieletowe

Stres

Oświetlenie

Promieniowanie optyczne

Pola elektromagnetyczne

Obciążenie termiczne człowieka

Prąd elektryczny

Czynniki biologiczne

Zagrożenie wybuchem i pożarem

Wartości dopuszczalne czynników szkodliwych i uciążliwych

Bezpieczeństwo i higiena pracy - opracowania ogólne

Modelowanie i badania symulacyjne układów złożonych

Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej

Dobór środków ochrony indywidualnej

Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

Statystyki wypadków przy pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Ergonomia

Poważne awarie przemysłowe

Psychologia i socjologia pracy

Fizjologia i higiena pracy

Program Wieloletni I Etap

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Serwis BHP dla mikroprzedsiębiorstw:
budownictwo, przetwórstwo drewna, mechanika pojazdowa, piekarstwo i cukiernictwo, transport samochodowy, obróbka skrawaniem metali, rolnictwo indywidualne

zobacz
Serwis informacyjny dotyczący zasad oraz pods-
taw prawnych certyfikacji i oceny zgodności wyrobów w Polsce i Unii Europejskiej

zobacz

Bazy danych i aplikacje bhp

Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - I Etap, okres realizacji: 2008 –2010

zobacz

Wydawnictwa bhp CIOP-PIB

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93