Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
tytuł dział€ Wstecz O poziom wyżej
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ośrodek Certyfikacji Wyrobów | Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania

Certyfikacja

"Certyfikacja - działanie trzeciej strony wykazujące, że należycie zidentyfikowany
                         wyrób, proces lub usługa są zgodne z określonymi wymaganiami."

Zakres certyfikacji prowadzonej w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy obejmuje:
  • certyfikację wyrobów
  • certyfikację systemów zarządzania
  • certyfikację kompetencji personelu

Działalność tą prowadzą w Instytucie dwa ośrodki:


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

System oceny zgodności wyrobów w UE
System oceny zgodności wyrobów w Polsce
Znakowanie wyrobów znakiem CE
i odpowiedzialność producenta
Ocena zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa
Ocena zgodności środków ochrony indywidualnej

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93