Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
Poradnik  dobrych praktyk WSPÓŁPRACA Z PODWYKONAWCAMI
rok wydania 2012Poradnik dobrych praktyk bhp z zakresu prewencji zagrożeń psychospołecznych
rok wydania 2011

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wydawnictwa CIOP-PIB | Bazy danych i programy | Badania, certyfikacja i usługi | Plakaty | "Kultura bezpieczeństwa" | Ocena zgodności wyrobów na oznakowanie CE | Certyfikacja systemów zarządzania BHP, QMS, EMS, FSMS | Koszyk

Oferta


Wydawnictwa CIOP-PIB

Działalność wydawnicza Centralnego Instytutu Ochrony Pracy służy upowszechnianiu zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Instytut publikuje wyniki prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych prowadzonych w ramach swej działalności.

Bazy danych i programy

Instytut oferuje szeroką gamę oprogramowania komputerowego skutecznie wspomagającego prowadzenie wszelkich działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.

Badania, certyfikacja i usługi

Badania i usługi świadczone przez Instytut na rzecz środowiska pracy pomagają w skutecznym wdrażaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednich działań profilaktycznych w przedsiębiorstwach.

Plakaty

Ochrona zdrowia i życia ludzkiego jest jednym z najważniejszych zadań stawianych sztuce użytkowej, do której należy plakat o tematyce społecznej.

"Kultura bezpieczeństwa"

Materiały edukacyjne dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (w wersji elektronicznyj - na płytach CD lub DVD)...

Ocena zgodności wyrobów na oznakowanie CE

CIOP-PIB prowadzi ocenę zgodności środków ochrony indywidualnej, maszyn i elementów bezpieczeństwa oraz urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń podlegających ograniczeniu emisji hałasu według wymagań dyrektyw nowego podejścia.

Certyfikacja systemów zarządzania BHP, QMS, EMS, FSMS

Zakres certyfikacji SZ prowadzonej przez CIOP-PIB obejmuje ocenę systemów zarządzania: bezpieczeństwem i higieną pracy, jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem żywności oraz zintegrowanych systemów zarządzania.

Koszyk

Koszyk

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Elektroniczne materiały edukacyjne dla szkół pn. "Kultura bezpieczeństwa"

zobacz
Program MIKRO-BHP wspomagający prowadzenie oceny ryzyka zawodo-
wego
, dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw

zobacz
KRECIO - wspomaganie oceny stopnia zmęczenia wzroku

zobacz
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93