Logo CIOP CIOPMapa serwisu English versionCzynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2012
rok wydania 2012


Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania maszynami
rok wydania 2012

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka | Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy | Książki, broszury | Filmy | Plakaty | Materiały edukacyjne


Oferta - Wydawnictwa CIOP-PIB


Do  wszystkich  cen  wydawnictw  doliczamy  5% VAT


Zamówienia, zawierające nazwę i adres zakładu, numer NIP oraz imię i nazwisko zamawiającego, prosimy kierować na adres Instytutu lub za pośrednictwem faxu (+4822 623 36 93) bądź poczty elektronicznej
e-mail: wydawnictwa@ciop.pl

Płatne przelewem po otrzymaniu faktury. Przesyłka może być wysłana na Państwa życzenie za zaliczeniem pocztowym


Działalność wydawnicza Instytutu służy upowszechnianiu wyników prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych prowadzonych w ramach problematyki związanej z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia człowieka w środowisku pracy. Poza upowszechnianiem osiągnięć badawczych CIOP, wydawnictwa Instytutu pełnią istotną rolę w popularyzowaniu wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii, oraz kreowaniu społecznej świadomości o zagrożeniach zawodowych oraz potrzebie i metodach skutecznej profilaktyki.


Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka

Miesięcznik ten prezentuje naukowe podstawy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy

Kwartalnik ten jest wydawnictwem Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i  Natężeń Czynników Szkodliwych  dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Książki, broszury

Instytut oferuje liczne książki - monografie, podręczniki, serie wydawnicze dużych publikacji tematycznych oraz inne opracowania z dziedzin związanych z problematyką bhp, a ponadto broszury, poradniki i listy kontrolne

Filmy

Filmy instruktażowe i edukacyjne wspomagające stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy

Plakaty

Ochrona zdrowia i życia ludzkiego jest jednym z najważniejszych zadań stawianych sztuce użytkowej, do której należy plakat o tematyce społecznej.

Materiały edukacyjne

Materiały pomocnicze do prowadzenia nauczania i szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy

Aktualna oferta wydawnicza CIOP obejmuje zarówno wydawnictwa ciągłe, jak i liczne książki - monografie, podręczniki, serie wydawnicze dużych publikacji tematycznych oraz inne opracowania z dziedzin związanych z problematyką bhp, a ponadto broszury, poradniki, dyrektywy i listy kontrolne.

Dzial Wydawnictw

Kontakt:
Kierownik Działu Wydawnictw
mgr Bożena POPOWICZ
e-mail: bopop@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

CZASOPISMA:

Bezpieczeństwo Pracy
- Nauka i Praktyka, nr 12,Grudzień 2013

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracynr 3(73) 2012

zobacz