Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy | Archiwum on-line | INDEKS dokumentacji | INDEKS metod oznaczania | INDEKS artykułów


Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy


numer ISSN 1231-868X

Czasopismo Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy jest wydawnictwem Międzyresortowej Komisji  do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń  Czynników Szkodliwych  dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

W kwartalniku są publikowane: 1) artykuły źródłowe/przeglądowe, 2) dokumentacje – monograficzne opracowania dotyczące czynników chemicznych i fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich szkodliwego oddziaływania na organizm człowieka w środowisku pracy, a także z uzasadnieniem zaproponowanych i przyjętych w Polsce wartości ich najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) i najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN), 3) metody oznaczania czynników chemicznych i fizycznych na stanowiskach pracy, 4) sprawozdania z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Publikacja jest niezbędna do oceny zagrożeń szkodliwymi czynnikami chemicznymi i fizycznymi w środowisku pracy oraz ustalenia odpowiedniej profilaktyki medycznej, organizacyjnej i technicznej. Przeznaczona jest dla pracodawców oraz służb odpowiedzialnych za profilaktykę zagrożeń i kształtowanie odpowiedniego środowisku pracy.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: ARIANTA, CISDOC, Chemical Abstracts, Index Copernicus i OSH UPDATE.Redaktor naczelna: prof. dr hab. med. Danuta Koradecka (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy)

Redaktorzy tematyczni: dr n. biol. lek. med. Joanna Bugajska (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy),  
prof. dr hab. Sławomir Czerczak (Instytut Medycyny Pracy),
prof. dr hab. Marek Jakubowski (Instytut Medycyny Pracy),
dr Małgorzata Pośniak (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy),
dr Jolanta Skowroń (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy),
prof. dr hab. Edward Więcek (Politechnika Łódzka),
prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak (Politechnika Warszawska)


Wydawca
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Adres: ul. Czerniakowska 16 , 00-701 Warszawa
Tel.: + 22 623-36-98, + 22 623-36-82; Fax: + 22 6233693


Zamówienia, zawierające nazwę i adres zakładu, numer NIP oraz imię i nazwisko zamawiającego, prosimy kierować na adres Instytutu lub za pośrednictwem faxu (+4822 623 36 93) bądź poczty elektronicznej
e-mail: wydawnictwa@ciop.pl

Płatne przelewem po otrzymaniu faktury. Przesyłka może być wysłana na Państwa życzenie za zaliczeniem pocztowym


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Nr 1(79) 2014

zobacz

Nr4(78)2013

zobacz

Nr3(77)2013

zobacz

Nr2(76)2013

zobacz

Nr1(75)2013

zobacz

Streszczenia roczników
2001-2010

zobacz

Pełne teksty artykułów
2008-2011

zobacz
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93