Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O plakatach | Katalog "Plakaty/Posters" | "Stres" | "Komputer" | "Ryzyko" | "Hałas" | "Chemia" | "Ergonomia" | "Rolnictwo" | "Budownictwo" | "Szkoła" | "Transport" | "Elektryczność" | "Niepełnosprawni" | "Biozagrożenia" | "Stop Hałasowi !" | "Bezpieczny start" | "Mniej dźwigaj" | "Kultura pracy" | "Ryzyko" | "Oświetlenie" | "Eksploatacja" | "Aktywni 50+" | "Stres XXI wieku" | Formularz zamówienia | Cennik


Oferta - o plakatach


Ochrona zdrowia i życia ludzkiego jest jednym z najważniejszych zadań stawianych sztuce użytkowej, do której należy plakat o tematyce społecznej. Już w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce pojawiły się po raz pierwszy plakaty  poświęcone kwestii bezpieczeństwa pracy.
Centralny Instytut Ochrony Pracy od 1997 roku organizuje konkurs na plakat o tematyce związanej z ochroną pracy. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnych projektów plakatów, promujących tą tematykę we współczesnej formie. Współorganizatorami są Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie. W konkursie biorą udział artyści plastycy - członkowie związków twórczych, absolwenci i studenci wyższych uczelni plastycznych w kraju i za granicą. Prace ocenia jury złożone z przedstawicieli środowisk twórczych, nauki, resortów zdrowia i pracy oraz związków zawodowych. Dotychczas zorganizowano 20 edycji konkursu poświęconych zagadnieniom: Stres, Komputer, Ryzyko, Hałas, Chemia, Ergonomia, Rolnictwo, Budownictwo, Szkoła, Transport, Elektryczność, Niepełnosprawni, Biozagrożenia, Stop Hałasowi, Mniej dźwigaj, Kultura Pracy, Oświetlenie, Ryzyko i Eksploatacja.
W każdej edycji 50 plakatów zostaje wybranych do zaprezentowania na wystawach pokonkursowych. Odbywają się one w Warszawie, Krakowie i Łodzi
Wszystkim edycjom konkursu towarzyszy katalog zawierający prace nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy.
Ogółem, w latach 1997-2011 na konkurs napłynęło prawie 4000 projektów plakatów, spośród których 900 zaprezentowano na wystawach pokonkursowych i w katalogach. W celach popularyzacyjnych wydrukowano ponad 100 wzorów wybranych plakatów w nakładzie po 600-1000 szt. każdy.

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy


O plakatach

Katalog "Plakaty/Posters"

"Stres"

"Komputer"

"Ryzyko"

"Hałas"

"Chemia"

"Ergonomia"

"Rolnictwo"

"Budownictwo"

"Szkoła"

"Transport"

"Elektryczność"

"Niepełnosprawni"

"Biozagrożenia"

"Stop Hałasowi !"

"Bezpieczny start"

"Mniej dźwigaj"

"Kultura pracy"

"Ryzyko"

"Oświetlenie"

"Eksploatacja"

"Aktywni 50+"

"Stres XXI wieku"

Formularz zamówienia

Cennik

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOPKatalog plakatów dotyczących bezpieczeństwa pracy, rok wydania 2008