Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | STER | PRO-M | MIKRO-BHP | DOBÓR | KRECIO | INFOCHRON CE | TLEN | MULTIEDU-BHP | PAKIET EDUKACYJNY dla UCZELNI WYŻSZYCH | DOBOS3 | PODULT | BHP-AKK | ankieta oceny laboratorium

Oferta - Bazy danych i programy


STER

Komputerowy system STER wspomaga kompleksowo wszelkie działania związane z bhp - z  zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie oraz zapewnieniem stosownej profilaktyki

PRO-M

Komputerowe narzędzie wspierające ocenę ryzyka w procesie projektowania maszyn

MIKRO-BHP

Program komputerowy wspomagający prowadzenie i dokumentowanie podstawowych działań z zakresu bhp, dedykowany małym przedsiębiorstwom i mikroprzedsiębiorstwom

DOBÓR

Moduł DOBÓR systemu STER może być używany jako niezależny program wspomagający dobieranie właściwych środków ochrony indywidualnej do zagrożeń występujących na stanowiskach pracy

KRECIO

Program KRECIO wspomaga samoocenę stopnia zmęczenia wzroku oraz warunków pracy wzrokowej na stanowiskach pracy z komputerem.

INFOCHRON CE

Informator elektroniczny INFOCHRON CE zawiera aktualną bazę  kart informacyjnych o dostępnych w Polsce środkach ochrony indywidualnej, uprawnionych do oznaczania znakiem CE

TLEN

Komputerowy program doboru sprzętu ochrony układu oddechowego umożliwiający łatwy i automatyczny dobór odpowiedniego sprzętu do zagrożeń występujących w środowisku pracy.

MULTIEDU-BHP

MULTIEDU-BHP - multimedialny materiał szkoleniowy wspomagający prowadzenie szkoleń z zakresu bhp

PAKIET EDUKACYJNY dla UCZELNI WYŻSZYCH

"Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia" - pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych

DOBOS3

Program DOBOS3 wspomaga dobór ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas na stanowisku pracy, zgodnie z wymaganiami PN-EN 458

PODULT

Program PodUlt służy do szacowania ryzyka związanego z narażeniem pracowników na działanie promieniowania nadfioletowego i podczerwonego na stanowiskach pracy.

BHP-AKK

Komputerowy program wspomagający prowadzenie Analizy Kosztów i Korzyści
bezpieczeństwa i higieny pracy


ankieta oceny laboratorium

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Komputerowy system wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy STER

zobacz"Ocena Ryzyka Zawodowego - Wykorzystanie systemu STER"
rok wydania 2008

Program MIKRO-BHP wspomagający prowadzenie oceny ryzyka zawodo-
wego
, dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw

zobacz
W dziale BHP-ONLINE
zapoznaj się z zawartością baz danych systemu SINDBAD

zobacz
Interaktywny system oceny ryzyka zawodo-
wego
poprzez sieć Internet IRYS - zapraszamy do korzystania

zobacz
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93