Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | STER | PRO-M | MIKRO-BHP | DOBÓR | KRECIO | MULTIEDU-BHP | PAKIET EDUKACYJNY dla UCZELNI WYŻSZYCH | ankieta oceny laboratorium


MULTIEDU-BHP - Multimedialne materiały szkoleniowe wspomagające prowadzenie szkoleń BHP

Multimedialny pakiet materiałów szkoleniowych obejmuje całokształt problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego autorami są krajowi specjaliści z tego zakresu.
Jest przeznaczony dla organizatorów szkoleń i wykładowców problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.Struktura modułowa pakietu umożliwia łatwe wyodrębnianie z całości materiału tekstów oraz foliogramów odpowiednich dla danej grupy odbiorców. Korzystając z zawartości dysków, wykładowca może tworzyć własne pomoce edukacyjne: skrypty i foliogramy.

W skład pakietu wchodzą:

teksty źródłowe podzielone na 19 modułów tematycznych:
 • M1 – Prawna ochrona pracy
 • M2 - Psychofizyczna problemy człowieka w środowisku pracy
 • M3 – Ergonomia
 • M4 – Zagrożenia mechaniczne
 • M5 – Pyły w środowisku pracy
 • M6 – Czynniki chemiczne w środowisku pracy
 • M7 – Charakterystyka zagrożeń stwarzanych przez maszyny produkcyjne
 • M8 – Hałas
 • M9 – Drgania mechaniczne
 • M10 – Energia elektryczna i elektryczność statyczna
 • M11 – Zagrożenia elektromagnetyczne
 • M12 – Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy
 • M13 – Poważne awarie przemysłowe
 • M14 – Zarządzenie bezpieczeństwem pracy i ergonomią
 • M16 – Środki ochrony indywidualnej
 • M17 – Pierwsza pomoc
 • M18 – Organizacja i metodyka szkoleń oraz popularyzacja bezpieczeństwa pracy
 • M19 – Zagrożenia pożarowej i wybuchowe
 • M20 – Czynniki zagrożeń biologicznych w środowisku pracy

ponad 260 krótkich sekwencji filmowych przedstawiających rzeczywiste środowiska pracy (1 płyta DVD)

ponad 2000 foliogramów, przeznaczonych dla wykładowców, którzy korzystają z pakietu w ramach tradycyjnych form edukacyjnych


CENA:

Pełen pakiet (1 CD – 19 modułów + 1 DVD z filmami) – 1750 zł + 5% VAT + 123 zł (zabezpieczenie) + koszt przesyłki

1 moduł – 115 zł + 5% VAT + 123 zł (zabezpieczenie) + kosz przesyłki

Filmy (1 DVD) 190 zł + 5% VAT + 123 zł (zabezpieczenie) + koszt przesyłki


Formularz zamówienia MULTIEDU BHP

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP