Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | STER | PRO-M | MIKRO-BHP | DOBÓR | KRECIO | MULTIEDU-BHP | PAKIET EDUKACYJNY dla UCZELNI WYŻSZYCH | ankieta oceny laboratorium

"Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia" - pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych, pod redakcją D. Koradeckiej, jest interdyscyplinarnym, monograficznym nowoczesnym materiałem dydaktycznym opartym na najnowszych osiągnięciach nauk technicznych, biologicznych i społecznych.


1 płyta DVD zawierająca 8 modułów
materiału źródłowego zilustrowanych bogato filmami tematycznymi


Materiał ten jest zorganizowany w formie następujących 8 niezależnych modułów tematycznych:

   ►Ergonomia - pojęcia podstawowe
   ►Prawna ochrona pracy
   ►Czynniki antropometryczne i biomechaniczne
   ►Czynniki fizjologiczne
   ►Czynniki psychologiczne i społeczne
   ►Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi
       i szkodliwymi w środowisku pracy
   ►Diagnostyka i projektowanie układów antropotechnicznych
   ►Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wersja multimedialna  zawiera kompleksowy wariant oprogramowania  wspierający proces dydaktyczny z punktu widzenia wykładowcy oraz ułatwiający samokształcenie studiującemu samodzielnie.tekst źródłowy sprzężony rozwijanym spisem treści. Tekst źródłowy złożony jest z hierarchicznie zatytułowanych fragmentów, zawiera ilustracje, foliogramy i tabele sygnalizowane w tekście odpowiednimi odnośnikami - powiększane, na żądanie do formatu podglądu slajdu oraz do formatu pełnoekranowego, animacje uaktywniane za pomocą ikon, odwołania do spisu literatury oraz odwołania do słownika pojęć wprowadzonych i zdefiniowanych w danym module tematycznym.

zbiór slajdów (ilustracji, tabel, animacji oraz slajdów tekstowych), sprzężony z tekstem źródłowym odpowiednimi odnośnikami oraz zbiorem opcjonalnych komentarzy, widoczny w programie przeglądarki w postaci zbioru miniatur

poradnik wykładowcy  konspekt zawierający dokument charakteryzujący moduł tematyczny - kartę modułu oraz dokumenty podrzędne - karty jednostek tematycznych (podrozdziałów modułu), obejmujące: ćwiczenia, testy, wskazówki metodyczne, wykaz stosownych slajdów, wykaz piśmiennictwa, a także indeks nowych pojęć wprowadzanych w danej jednostce tematycznej wraz z odnośnikami do zbioru definicji w słowniku oraz do odpowiednich partii tekstu źródłowego.

słownik pojęć wprowadzonych w materiale merytorycznym modułu wraz z odpowiednimi definicjami, z możliwością odniesienia do odpowiednich partii tekstu źródłowego.

FILMY multimedialne ilustracje problemów omawianych w materiale

Oprogramowanie edukacyjne umożliwia efektywne wsparcie następujących elementów procesu dydaktycznego realizowanego przez wykładowcę:

przeglądanie w sugerowanej przez program kolejności i przeszukiwanie tematyczne tekstów źródłowych, slajdów (zawierających również rysunki, fotografie i tabele), animacji oraz filmów

1. korzystanie z konspektu - Poradnika wykładowcy

2. elektroniczne prezentowanie wybranych sekwencji materiału (slajdów, animacji), zgodnie z zaprojektowaną wcześniej i zapisaną w wytworzonym dokumencie kolejnością

3. wykonywanie wydruków wraz z podglądem dowolnych partii tekstu oraz ilustracji zawartych w dokumentach (slajdów)

4. przeprowadzanie ćwiczeń ułatwiających opanowanie i utrwalenie materiału przez studentów poprzez udostępnianie interaktywnych ćwiczeń (testów), zawierających m.in. odnośniki do przeglądania odpowiednich partii przyswajanego materiału

5. generowanie tradycyjnych testów drukowanych

6. przeprowadzanie interaktywnych testów i egzaminów sprawdzających opanowanie materiału przez studentów

7. generowanie tradycyjnych materiałów pomocniczych do prowadzenia wykładów: drukowanie foliogramów z zakresu tematyki pakietu oprogramowania edukacyjnego

8. Ilustrowanie omawianych tematów filmami.


Multimedialny program realizujący ww. funkcje dydaktyczne opracowano w postaci przeglądarki dokumentów tekstowych, zapisanych w standardzie HTML, wraz z towarzyszącymi im foliogramami, konspektami (kartami modułów i jednostek tematycznych, wchodzącymi w skład poradnika wykładowcy), animacjami, filmami i testami. W programie tym wykładowca może wydrukować dowolną partię tekstu, dowolne ćwiczenie czy zadanie dla studentów lub dowolny foliogram (wybrany zestaw foliogramów - kompletną prezentację). Foliogramy i animacje mogą być pokazywane w formie prezentacji komputerowej. Program umożliwia przeprowadzenie testów metodą tradycyjną (po wydrukowaniu) i komputerową, zarówno na jednym stanowisku komputerowym, jak i w sieci komputerowej dowolnego typu. Wszystkie informacje zawarte w programie są zakodowane, co uniemożliwia jakikolwiek do nich dostęp spoza tego programu.

Oprogramowanie edukacyjne, w uproszczonej wersji dla słuchacza, umożliwia efektywne samokształcenie, udostępniając całość merytorycznego materiału dydaktycznego ze wszystkimi elementami wzbogacającymi , z wyjątkiem poradnika wykładowcy i generatora prezentacji komputerowych.

Podstawowymi elementami oprogramowania są: – materiał edukacyjny na płycie CD lub na serwerze internetowym – specjalizowana przeglądarka - aplikacja pracująca pod systemem operacyjnym Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/Win7, dostępna w wersjach: multimedialnej na CD oraz internetowej.

Pakiet edukacyjny dostępny jest:

  • w wersji multimedialnej (z filmami na jednej płycie DVD)
  • FORMULARZ ZAMÓWIENIA (pdf)

  • w wersji podstawowej na płycie CD, bezpłatnej dla nauczycieli akademickich


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP