Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ocena ryzyka przy projektowaniu maszyn | Informacje o programie PRO-M

PRO-M

Program wspierający ocenę ryzyka
w procesie projektowania maszyn


„Producent maszyny lub jego upoważniony przedstawiciel musi zapewnić przeprowadzenie oceny ryzyka w celu określenia wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które maja zastosowanie do maszyny: zatem maszyna musi być zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem wyników oceny ryzyka.” Dyrektywa 2006/42/WE

Korzyści z programu:
  • uproszczenie i usystematyzowanie procedur postępowania prowadzących do wykazania, że zastosowano wszelkie dostępne środki w celu zredukowania ryzyka związanego z obsługą maszyny,
  • wspomaganie sporządzania wymaganej przez dyrektywę maszynową dokumentacji z oceny ryzyka, pokazującej zastosowaną procedurę:
    • wykaz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do maszyn
    • opis środków zapobiegawczych wdrożonych w celu wyeliminowania rozpoznanych zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka oraz, w stosownych przypadkach, wskazanie ryzyka resztkowego związanego z maszyną.
    Dokumentacja ta stanowi część dokumentacji maszyny.

Ulotka  informacyjna nt. programu PRO-M  

Autorzy programu:
– Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
– Instytut Techniki Górniczej KOMAG
– Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania IZTW
– Instytut Odlewnictwa IOD
– Instytut Obróbki Plastycznej INOP
– Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Opakowań COBRO
– Fundacja Partnerstwa Technologicznego Technology Partners


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP