Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ogólna struktura programu | Cennik | Wersja demonstracyjna

Ogólna struktura programu

Wszystkie działania związane z prowadzeniem oceny ryzyka powinny być dokumentowane. Dokumentacja oceny ryzyka powinna wskazywać zastosowaną procedurę postępowania oraz uzyskane rezultaty. Dokumentacja ta, odpowiednio do badanej maszyny, powinna zawierać:

  • identyfikację maszyny
  • założenia dotyczące działania maszyny
  • opisy zidentyfikowanych zagrożeń i sytuacji zagrożenia
  • opisy środków redukcji ryzyka zastosowanych w kolejnych etapach projektowania
  • informacje o ryzyku resztkowym
  • wyniki oceny ryzyka.

Dokumenty te będą miały różną formę dla poszczególnych zidentyfikowanych zagrożeń. Jednak dokumentacja wytworzona w trakcie oceny ryzyka powinna stanowić jednolitą całość.
Rys. Ogólna struktura oprogramowania wspierającego prowadzenie oceny ryzyka na etapie projektowania maszynSzczegółowe informacje o przeznaczeniu i zasadach użytkowania programu

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93