Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (I)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia
(w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji)
Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy (metody)

Nazwa normy (metody)
NDS NDSCh NDSP
2,2’-Iminobis (etyloamina)
[111-40-0]
4 12 - PN-Z-04296:2001 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości 2,2’-iminobis (etyloaminy) na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
2,2’-Iminobis (etyloamina)
Itr i jego związki- w przeliczeniu na Y
[7440-65-5]
1 - prPN-Z-04301 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości itru i jego związków. Oznaczanie itru i jego związków metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Izobutyroaldehyd
(aldehyd izomasłowy)
[78-84-2]
100 - prPN-Z-04303  
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Izobutyroaldehyd
Izopren
[78-79-5]
100 300 - prPN-Z-04271
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Izopren
Izopropyloamina
[75-31-0]
12 24 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Izopropyloamina
2-Izopropylo- 4,6-dinitrofenol (dwunitroizopropylofenol, DNPP)
[118-95-6]
0,05 0,15 - prPN-Z-0275-2  
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
4,6-Dinitro-2-izopropylofenol

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP