Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (P)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Metody

Nazwa metody
NDS NDSCh NDSP
Paration metylowy- tiofosforan (V)O,O- dimetylu-O-4- nitrofenylu (metyloparation)
[298-00-0]
0,1 0,6 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Pentan (n-pentan)
[109-66-0]
1800 2300 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25)
n-Pentan- metoda oznaczania
Pentan-2-on (metylopropyloketon, pentanon)
[107-87-9]
100 800 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16 Metylopropyloketon
Pentatlenek wanadu (wanadu pięciotlenek): a) dymy
b) pyły

[1314-62-1]


0,05
0,05


0,1
0,5


-
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, z. 3 (25) Pentatlenek wanadu - metoda oznaczania
Peroksodisiarczan (VI) potasu- pyły
[7727-21-1]
0,1 - - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16 Nadsiarczan potasu
Piperazyna
[110-85-0]
0,1 0,3 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Platyna metaliczna
[7440-06-4]
1 - - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Platyna

Propan-1-ol (propylowy alkohol)


[71-23-8]

200

600

-

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19

Propan-1-ol

Propano-3-lakton (ß-propiolakton)


[57-57-8]

1

-

-

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
ß-Propiolakton

Prop-2-yn-1-ol


[107-19-7]

3

-

-

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, nr 4 (30) Prop-2-yn-1-ol - metoda oznaczania
Propyn (metyloacetylen)
[74-99-7]
1500 2000 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Pyretryny
[8003-34-7]
5 - - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP