Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (G)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy

Nazwa normy
NDS NDSCh NDSP
Glicerol - aerozole
[56-81-5]
10 - -   Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Glifosat
[1071-83-6]
10 - -   Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Glikol etylenowy
[107-21-1]
15 50 -   Metoda opisana w PiMOŚP 1997, z. 17
Glutaraldehyd (glutarowy aldehyd)
[111-30-8]
0,4 0,6 -   Metoda opisana w PiMOŚP 1997, z. 16

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP