Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Strona główna | Aktualności | Definicje | Podstawy prawne | Ocena narażenia - substancje chemiczne | Ocena ryzyka - substancje chemiczne | Substancje chemiczne o ustalonych wartościach NDS | Baza wyników pomiarów i oceny ryzyka - substancje chemiczne. | Baza dotycząca pyłów | Dodatkowe źródła informacji | Piśmiennictwo | Ankieta

PIŚMIENNICTWO
(z którego korzystali autorzy opracowań umieszczonych w bazie)

 1. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne. Red. D. Augustyńska, M. Pośniak. Wyd. 4. Warszawa, CIOP-PIB 2012.
 2. Gromiec J.: Pomiary i ocean stężeń czynników chemicznych i pyłów w środowisku pracy. Wytyczne i zalecenia. Warszawa, CIOP-PIB 2004.
 3. Pośniak M.: Ocena ryzyka zawodowego – narażenie na czynniki chemiczne. Bezpieczeństwo Pracy 2005, nr 7-8, s. 27-31.
 4. Practical guidelines of non-binding nature on protection of the health and safety of workers from hazards related to chemical agents at work. Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work of European Commision Employment and Social Affairs DG, Luxemburg 2004.
 5. Pośniak M., Skowroń S.: Czynniki chemiczne w środowisku pracy: w Ryzyko zawodowe – metodyczne podstawy oceny. pod red. W. M. Zawieski, CIOP-PIB, Warszawa 2007 r.
 6. Niewiążące wskazówki właściwego postępowania dotyczące wykonania dyrektywy 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa”. Komisja Europejska DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, Jednostka F.4. Wersja ostateczna, kwiecień 2003 r. ISBN 92-79-00521-9, Luksemburg, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2006.
 7. Health and Safety Executive (HSE). COSHH Essentials. London: HSE; 1999
 8. Duiren-Sruurman B., Vink S., Broure D. i wsp.: Stoffenmanager Nano: Descrition of the conceptual control banding model. TNO report V9216, 2011
 9. Paik SY, Zalk DM, Swust P, Application of a Pilot Control Banding Tool for Risk Level Assessment and Control of Nanoparticle Exposures. Annual Occupational Hygiene (2008) 52 (6): 419-428
 10. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). (2006) Approaches to safe nanotechnology: an information exchange with NIOSH. Version 1.1.
  NIOSH (2005). Current Intelligence Bulletin: Evaluation of Health Hazard and Recommendations for Occupational Exposure Limits
 11. Mether M., Hadson L. Geraci E.C.: Nanoparticle Emission Assessment Technique (NEAT) for the Identification and Measurement of Potential Exposure to Engineering Nanomaterials – Part A.  Journal of Occupational Environmental Hygiene 7: 163-176, 2010
 12. Zalk DM, Paik SY and Swuste P: Evaluating the Control Banding Nanotool: a qualitative risk assessment method for controlling nanoparticle exposures. Journal of Nanoparticle Research, (2009). 11(7), 1685-1704
 13. Schulte P, Geraci C, Zumwalde R, et al: Occupational risk management of engineered nanoparticles. Journal of Occupational Environmental Hygiene (2008) 5, 239-49.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP