Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Strona główna | Aktualności | Definicje | Podstawy prawne | Ocena narażenia - substancje chemiczne | Ocena ryzyka - substancje chemiczne | Substancje chemiczne o ustalonych wartościach NDS | Baza wyników pomiarów i oceny ryzyka - substancje chemiczne. | Baza dotycząca pyłów | Dodatkowe źródła informacji | Piśmiennictwo | Ankieta


       

Baza ChemPył

                                               


Naszym celem jest dostarczenie Państwu użytecznego narzędzia, wspomagającego zadania związane z oceną narażenia i ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych na stanowiskach pracy, w postaci internetowej bazy ChemPył.

W bazie tej znajdziecie Państwo zbiór definicji i podstaw prawnych związanych z występowaniem/stosowaniem substancji chemicznych i pyłów w środowisku pracy, takich jak wykazy obowiązujących rozporządzeń, norm, zaleceń i przepisów zarówno krajowych, jak i Unii Europejskiej. Chcąc ułatwić Państwu dostęp do informacji niezbędnych do pełnej identyfikacji i oceny występujących w zakładzie niebezpiecznych czynników chemicznych w bazie zebrano najważniejsze zagadnienia z zakresu przeprowadzania oceny narażenia oraz oceny ryzyka związanego z występowaniem substancji chemicznych i pyłów na stanowiskach pracy. Znajdziecie tu Państwo także zbiór informacji na temat substancji chemicznych o ustalonych wartościach normatywów higienicznych, metod ich oznaczania na stanowiskach pracy, jak również ich właściwości fizykochemiczne, toksykologiczne, czy informacje z zakresu pierwszej pomocy. Zbiór praktycznych informacji dotyczących narażenia zawodowego na szkodliwe substancje chemiczne, wyników badań jakościowych i ilościowych tych substancji na przykładowych stanowiskach pracy z różnych działów gospodarki oraz oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego znajdą Państwo w bazie wyników pomiarów i oceny ryzyka - substancje chemiczne. Baza ta będzie systematycznie aktualizowana, rozbudowywana i poszerzana o szczegółowe dane dotyczące zagrożeń chemicznych i pyłowych na kolejnych stanowiskach pracy.

Mamy nadzieję, że zebrane tu informacje pomogą Państwu w prawidłowym przeprowadzaniu oceny narażenia i ryzyka zawodowego oraz ograniczenia lub wyeliminowania szkodliwego wpływu czynników chemicznych i pyłowych na zdrowie pracowników. Liczymy, że baza będzie stanowiła przydatne narzędzie w codziennej pracy nie tylko specjalistów zajmujących się oceną i ograniczaniem ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych w środowisku pracy, ale również pracodawców i pracowników oraz specjalistów zarządzających bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach, w których występuje narażenie na te czynniki.

Baza ChemPył jest obecnie modernizowana i wzbogacana o nowe materiały w zakresie zagrożeń chemicznych i pyłowych w ramach II etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy". W związku z tym, chcielibyśmy zachęcić Państwa do czynnego udziału w jej tworzeniu i udoskonalaniu. Będziemy wdzięczni za przekazywanie uwag, pytań i propozycji zmian do bazy na adres podany w zakładce kontakt. W tym celu opracowaliśmy również ankietę, która umożliwi Państwu ingerencję w opracowany materiał, a osobom zaangażowanym w tworzenie bazy zapewni możliwość jego dopracowania i udoskonalenia już na etapie tworzenia.

Jednocześnie zachęcamy do przekazywania nam informacji wynikających z Państwa doświadczenia w zakresie narażenia na czynniki chemiczne, a szczególnie informacji na temat tzw. dobrych praktyk związanych z ograniczaniem ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłów, określających działania skierowane na poprawę warunków pracy i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w Państwa zakładzie.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Kontakt:

Uwagi merytoryczne oraz propozycje zmian w zakresie danych dotyczących czynników chemicznych można przekazać: Małgorzacie Pośniak
tel. (+48 22) 623 46 62
e-mail:
mapos@ciop.pl
Elżbiecie Dobrzyńskiej tel. (+48 22) 623 46 87
e-mail: eleki@ciop.pl

Uwagi merytoryczne oraz propozycje zmian w zakresie danych dotyczących pyłów można przekazać: Elżbiecie Jankowskiej
tel. (+48 22) 623 32 67
e-mail:
eljan@ciop.pl  

Uwagi dotyczące technicznej strony bazy ChemPył można przekazać Małgorzacie Sucheckiej
e-mail: masuc@ciop.pl
Andrzejowi Biernackiemu
e-mail: ab@ciop.pl