Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

PRZEMYSŁ Hutnictwo
Zakład Zakład I reprezentuje grupę dużych zakładów, w których produkuje się wyroby z miedzi elektrolitycznej.
STANOWISKO/PROCES Operator produkcji selenu 
OPIS PRAC /CHRONOMETRAŻ Obsługa urządzeń do produkcji selenu technicznego
Obsługa i nadzór pracy urządzeń (zbiorniki, prasy, pompy) do produkcji selenu technicznego z wód z odpylania mokrego indukcyjnego pieca anodowego,
IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY
(tzn, lista substancji i preparatów stosowanych w procesie/i lub wyniki badań identyfikacyjnych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy)
Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na: miedź, ołów, arsen, srebro, selen i pył krzemionki (SiO2)  
STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY zbiorowe: instalacja wentylacyjno – klimatyzacyjna (całego budynku), indywidualne: półmaska przeciwpyłowa (3M 8825 klasa ochrony P2),
wkładki przeciwhałasowe (3M 202 i 1100),
ubranie robocze – kwasoodporne
WYNIKI POMIARÓW/
Rok wykonania pomiarów
2002
Oznaczane substancje:
 • miedź i jej związki: pyły tlenków i sole rozpuszczalne nierozpuszczalne: do oceny zgodności z NDS
  (1 mg/m3) i NDSCh (2 mg/m3); dymy tlenków i sole rozpuszczalne: do oceny zgodności z NDS
  (0,1 mg/m3) i NDSCh (0,3 mg/m3)
 • ołów i jego związki nieorganiczne: do oceny zgodności z NDS (0,05mg/m3) arsen i jego związki: do oceny zgodności z NDS (0,01 mg/m3)
 • kwas siarkowy: do oceny zgodności z NDS
  (1 mg/m3) i NDSCh (3mg/m3)
 • selen: do oceny zgodności z NDS (0,1 mg/m3) i NDSCh (0,3mg/m3)
 • srebro i jego związki: nierozpuszczalne: do oceny zgodności z NDS (0,05 mg/m3); rozpuszczalne: do oceny zgodności z NDS (0,01 mg/m3)
  Uwaga: wyniki pomiarów pyłów zawierających SiO2 w dziale „PYŁY” 
 

Nr stanowiska operatora produkcji selenu

Wskaźnik narażenia mg/m3

 

Łączne
narażenie*

Cu

 

Pb

As

Se

Ag

1

0,0166

0,0145

0,0010

0,0412

0,0031

0,780

2

0,0188

0,0199

0,0007

0,0868

0,0066

1,416

3

0,0450

0,0343

0,0014

0,0614

0,0520

2,385

4

0,0155

0,0198

0,0019

0,1078

0,0130

1,749

*nie obejmuje arsenu i jego związków(czynnik rakotwórczy)
WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA Narażenie inhalacyjne
Ryzyko duże – stanowiska nr 2, 3, 4
Ryzyko średnie – stanowisko 1

* Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP