Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Baza dotycząca pyłów - wprowadzenie | Metody identyfikacji pyłów występujących w powietrzu na stanowiskach pracy | Pomiar pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy | Normy i metody zalecane do pomiarów stężeń pyłów oraz zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach | Interpretacja wyników - ocena narażenia zawodowego na pyły | Narażenie zawodowe na pyły w wybranych procesach technologicznych | Bibliografia

Baza dotycząca pyłów

Materiał dotyczący oceny narażenia zawodowego na pyły obejmuje zagadnienia z zakresu identyfikacji pyłów występujących w powietrzu na stanowiskach pracy, zasad pobierania próbek powietrza, zalecanych norm i metod pomiarów pyłów, informacje na temat oceny zgodności z NDS i narażenia łącznego, jak również wyniki pomiarów wraz z charakterystyką stanowiska pracy/ procesu w wybranych procesach technologicznych. Poszczególne elementy umieszczone są wg następującego układu, dostępnego z górnego paska menu.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP