Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Baza dotycząca pyłów - wprowadzenie | Metody identyfikacji pyłów występujących w powietrzu na stanowiskach pracy | Pomiar pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy | Normy i metody zalecane do pomiarów stężeń pyłów oraz zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach | Interpretacja wyników - ocena narażenia zawodowego na pyły | Narażenie zawodowe na pyły w wybranych procesach technologicznych | Bibliografia

Bibliografia

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne. Praca zbiorowa pod redakcją D.Augustyńskiej i M.Pośniak, CIOP, Warszawa 2003.

Więcek E., Sztroszejn-Mrowca G.,Maciejewska A.: Pyły środowiska pracy. Higiena Pracy pod redakcją Janusza Indulskiego. Tom I. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź, s. 379-434, 1999.

Jankowska E., Więcek E., Brzozowski A., Majchrzycka K. Aerozole występujące w środowisku pracy. CIOP. Warszawa, 2002.

Tarkowski S., Więcek E., Woźniak H., Krajewski J.: Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych stosowanych w budownictwie. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź, 2001.

Pyły zawierające azbest. Biuletyn Międzyresortowej Komisji do spraw aktualizacji wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Zeszyt 5, s.51-80, Warszawa, 1988.

Pyły zawierające wolną krystaliczną krzemionkę. Biuletyn Międzyresortowej Komisji do spraw aktualizacji wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Zeszyt 5, s.87-113, Warszawa, 1988.

Pyły organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Biuletyn Międzyresortowej Komisji do spraw aktualizacji wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Zeszyt 5, s.114-159, Warszawa, 1988.

Woźniak H., Więcek E.: Pyły zawierające azbest. Biuletyn Międzyresortowej Komisji do spraw aktualizacji wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Zeszyt 9, s.5-28, Warszawa, 1993.

Maciejewska A., Więcek E., Wojtczak J., Woźniak H., Sztroszejn-Mrowca G., Domańska A., Belichowska-Cybula G.: Pyły drewna. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, Zeszyt 15, s.149-196, Warszawa, 1997.

Dudkiewicz J., Mołocznik A.: Pyły organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, Zeszyt 18, s.151-183, Warszawa, 1998.

Więcek E.: Pyły krzemionek bezpostaciowych i syntetycznych. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, Zeszyt 20, s.123-146, Warszawa, 1999.

Woźniak H., Więcek E.: Pyły włókien ceramicznych. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, Rok XVI, Nr 2 (24), s.61-104, Warszawa, 2000.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP