Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Normy z zakresu ochrony czystości powietrza | Rekomendowane metody

Aktualności

10.05.2013 r.

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym w dniu 10 maja 2013r. odbyło się 73. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy poświęcone dyskusji dotyczącej propozycji wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia dla frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit)

NDS - 0,1 mg/m3

Po wprowadzeniu wartości NDS dla krystalicznej krzemionki konieczne będzie stosowanie nowej metody oznaczania tej substancji w powietrzu na stanowiskach pracy.

Metoda oznaczania frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej z zastosowaniem spektrometrii w podczerwieni (FT-IR) została opracowana przez dr Aleksandrę Maciejewską z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i opublikowana w zeszycie 4(74) z 2012 r. kwartalnika Komisji „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy”.
W rozumieniu § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy metodę tą należy uznać za rekomendowaną.

Aktualnie stosowane metody podane w normach PN-91/Z-04018/02, PN-91/Z-04018/03 oraz PN-91/Z-04018/04 nie będą mogły być wykorzystywane do pomiarów stężeń frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki z uwagi na zbyt niską oznaczalność i nieselektywność.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP