Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Normy z zakresu ochrony czystości powietrza | Rekomendowane metody

Nowo ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny normy
z zakresu ochrony czystości powietrza

Normy z 2012r.

PN-Z-04024-3:2012
Tytuł:

Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości baru i jego związków -- Część 3: Oznaczanie baru i jego związków rozpuszczalnych na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Zakres normy:
W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości baru (nr CAS: 7440-39-3) i jego związków rozpuszczalnych w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie baru, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,035 mg/m3 (dla objętości powietrza 720 l)

PN-Z-04013-3:2012
Tytuł:

Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości berylu i jego związków -- Część 3: Oznaczanie berylu i jego związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z kuwetą grafitową
Zakres normy:
W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości berylu (nr CAS: 7440-41-7) i jego związków w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie berylu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi około 0,00002 mg/m3 (dla objętości powietrza 720 l)


PN-Z-04439:2012
Tytuł:

Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,2-epoksy-3-fenoksypropanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Zakres normy:
W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości 1,2-epoksy-3-fenoksypropanu, (nr CAS: 122-60-1) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie 1,2-epoksy-3-fenoksypropanu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,06 mg/m3


PN-Z-04263-1:2012
Tytuł:

Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości glinu i jego związków -- Część 1: Oznaczanie glinu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Zakres normy:
W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości glinu (nr CAS: 7429-90-5) i jego związków w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie glinu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,07 mg/m3


PN-Z-04440:2012
Tytuł:

Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ortokrzemianu tetraetylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Zakres normy:
W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości ortokrzemianu tetraetylu (nr CAS: 78-10-4) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie ortokrzemianu tetraetylu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 7,82 mg/m3

   
PN-Z-04216-2:2012
Tytuł:

Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości srebra i jego związków -- Część 2: Oznaczanie srebra i jego związków nierozpuszczalnych na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Zakres normy:
W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości srebra (nr CAS: 7440-22-4) i jego związków w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie srebra, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,003 mg/m3


PN-Z-04263-1:2012
Tytuł:

Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości srebra i jego związków -- Część 2: Oznaczanie srebra i jego związków nierozpuszczalnych na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Zakres normy:
W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości srebra (nr CAS: 7440-22-4) i jego związków w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie srebra, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,003 mg/m3

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP