Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Normy z zakresu ochrony czystości powietrza | Rekomendowane metody

NAJNOWSZE OPUBLIKOWANE METODY W PiMOŚP


27.05.2013
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 1 (75) 2013

Chromatograficzna metoda oznaczania 4,4’-tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenolu) w powietrzu środowiska pracy ANNA JEŻEWSKA
Chromatograficzne oznaczanie  tetrametylosukcynonitrylu w powietrzu na stanowiskach pracy AGNIESZKA WOŹNICA
Metoda oznaczania tlenków żelaza na stanowisku pracy JOLANTA SURGIEWICZ
Oznaczanie bromoetanu w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją MAS WIKTOR WESOŁOWSKI, MAŁGORZATA KUCHARSKA, JAN GROMIEC
Oznaczanie bromoetenu w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją MAS MAŁGORZATA KUCHARSKA, WIKTOR WESOŁOWSKI, JAN GROMIEC
Oznaczanie 3,7-dimetylookta-2,6-dienalu w powietrzu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej ANNA JEŻEWSKA
Oznaczanie kwasu akrylowego w powietrzu  środowiska pracy metodą  wysokosprawnej chromatografii cieczowej SŁAWOMIR BRZEŹNICKI, MARZENA BONCZAROWSKA, JAN GROMIEC
Zastosowanie chromatografii gazowej  z detektorem wychwytu elektronów  w analizie heksachlorocyklopentadienu w próbkach powietrza JOANNA KOWALSKA
Znowelizowana metoda oznaczania chlorowodoru w powietrzu na stanowiskach pracy EWA GAWĘDA
Znowelizowana metoda oznaczania dekatlenku tetrafosforu w powietrzu na stanowiskach pracy EWA GAWĘDA
Znowelizowana metoda oznaczania pentachlorku fosforu w powietrzu na stanowiskach pracy EWA GAWĘDA

Streszczenia dostępne są na stronie czasopisma PiMOŚP.


04.02.2012
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 1 (71) 2012

Bezwodnik trimelitowy – metoda oznaczania.  Anna Jeżewska
Butan-2-on – metoda oznaczania.  Wiktor Wesołowski, Małgorzata Kucharska, Jan Gromiec
Cykloheksanon – metoda oznaczania.  Wiktor Wesołowski, Małgorzata Kucharska, Jan Gromiec
2-(Dietyloamino)etanol – metoda oznaczania. Joanna Kowalska
Fenylohydrazyna – metody oznaczania. Sławomir Brzeźnicki, Marzena Bonczarowska, Jan Gromiec
Kwas siarkowy(VI) – frakcja torakalna – metoda oznaczania. Małgorzata Pośniak, Beata Pestka-Pędziwiatr
Kwas trichlorooctowy – metoda oznaczania. Anna Jeżewska
Mangan i jego związki – metoda oznaczania. Jolanta Surgiewicz
Nitroetan – metoda oznaczania. Agnieszka Woźnica, Anna Jeżewska
Srebro i jego związki nierozpuszczalne – metoda oznaczania. Ewa Gawęda
Tlenek wapnia – metoda oznaczania. Jolanta Surgiewicz
Trichlorek fosforu – metoda oznaczania. Ewa Gawęda

Pełne teksty metod dostępne są na stronie czasopisma PiMOŚP.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP