Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (N)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy (metody)

Nazwa normy (metody)
NDS NDSCh NDSP
Nadtlenek dibenzoilowy (benzoilu nadtlenek)
[94-36-0]
5 10 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Nadtlenekbenzoilu
Nadtlenek wodoru
[7722-84-1]
1,5 4 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Nadtlenek wodoru
Nafta
[8008-20-6]
100 300 - PN-92/Z-04227/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nafty. Oznaczanie par nafty na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Naftalen
[91-20-3]
20 75 - PN-75/Z-04098/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości naftalenu. Oznaczanie naftalenu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
PN-75/Z-04098/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości naftalenu. Oznaczanie naftalenu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Naftalenu pochodne chlorowane
[ - ]
0,5 1,5 - PN-82/Z-04027/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorowanych pochodnych naftalenu. Oznaczanie alfa-chloronaftalenu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie
1-Naftyloamina (a-naftyloamina)
[134-32-7]
0 0 - PN-61/Z-04069 Oznaczanie zawartości alfa-naftyloaminy w powietrzu
PN-85/Z-04147/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alfa i beta-naftyloaminy. Oznaczanie alfa i beta-naftyloaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
2-Naftyloamina (ß-naftyloamina)
[91-59-8]
0 0 - PN-85/Z-04147/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alfa i beta-naftyloaminy. Oznaczanie alfa i beta-naftyloaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Nikiel i jego związki, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu (niklu karbonylku) - w przeliczeniu na Ni
[7440-02-0]
0,25 - PN-85/Z-04124/03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości niklu i jego związków. Oznaczanie niklu i jego związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Nikotyna
[54-11-5]
0,5 1,5 - PN-86/Z-04170/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nikotyny. Oznaczanie nikotyny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
2-Nitroanilina (o-nitroanilina)
[88-74-4]
3 10 - PN-88/Z-04031/04 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aniliny i jej pochodnych. Oznaczanie o-nitroaniliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
3-Nitroanilina (m-nitroanilina)
[99-09-2]
3 10 - PN-88/Z-04031/05 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aniliny i jej pochodnych. Oznaczanie m-nitroaniliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
4-Nitroanilina (p-nitroanilina)
[100-01-6]
3 10 - PN-88/Z-04031/06 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aniliny i jej pochodnych. Oznaczanie p-nitroaniliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Nitrobenzen
[98-95-3]
3 10 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 Nitrobenzen
PN-Z-04036-2:1996
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nitrobenzenu. Oznaczanie par nitrobenzenu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
PN-Z-04036:1970
Oznaczanie zawartości par nitrobenzenu w powietrzu
Nitroetan
[79-24-3]
30 240 - PN-85/Z-04143/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aniliny i jej pochodnych. Oznaczanie p-nitroaniliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Nitrometan
[75-52-5]
30 240 - PN-85/Z-04142/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aniliny i jej pochodnych. Oznaczanie p-nitroaniliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Nitropropan -mieszanina izomerów
[25322-01-4]
30 70 - PN-85/Z-04150/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nitropropanów. Oznaczanie 2-nitropropanu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
3-Nitrotoluenl)
[99-08-1] l)NDS dotyczy również mieszaniny izomerów: 3- i 4-nitrotoluenu.
3 9 - PN-79/Z-04128/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nitrotoluenów. Oznaczanie nitrotoluenu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
prPN-Z-04128-6
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nitrotoluenów. Oznaczanie o-, m- i p-nitrotoluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
4-Nitrotoluenl)
[99-99-0] l)NDS dotyczy również mieszaniny izomerów: 3- i 4-nitrotoluenu.
3 9 - PN-79/Z-04128/01   Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nitrotoluenów. Oznaczanie nitrotoluenu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
prPN-Z-04128-6
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nitrotoluenów. Oznaczanie o-, m- i p-nitrotoluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP