Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (E)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji)
Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej

Metody

Nazwa metody
NDS
NDSCh
NDSP
Endosulfan (3-tlenek- 6,7,8,9,10,10- heksachloro-1,5,5a,6,9,9a- heksahydro- 6,9- metano-2,3,4- benzodioksatiepinu)
[115-29-7]
0,1
0,3
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001. nr 4 (30) Endosulfan - metoda oznaczania
Endryna-rel- (1R,4S,4aS,5S,6S, 7R,8R,8aR)- 1,2,3,4,10,10-heksachloro- 1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro- 6,7-epoksy-1,4:5,8- dimetanonaftalen (endrin)
[72-20-8]
0,01
0,08
-
Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Epoksyetan (etylenu tlenek) [75-21-8]
1
3
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 Epoksyetan

1,2-Epoksy-3- izopropoksypropan
[4016-14-2]

240
360
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17  
2,3-Epoksypropanol
[556-52-5]
6
-
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998 z. 19 2,3-Epoksy-1- propanol
Etanodinitryl
[460-19-5]
8
20
-
Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Eter bis (2-chloroetylowy) (dwuchlorodwuetylowy eter)
[111-44-4]
10
30
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 Eter bis (2-chloroetylowy)
Eter bis (2,3-epoksypropylowy)
[2238-07-5]
0,05
-
-
Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Eter dimetylowy
[115-10-6]
1000
-
-
Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
4'-Etoksyacetanilid (fenacetyna) - pyły
[62-44-2]
5
-
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, nr 4 (30) 4'-Etoksyacetanilid - metoda oznaczania
N-Etylomorfolina
[100-74-3]
23
46
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, nr 4 (30)  

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP