Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (C)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji)
Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej

Metody

Nazwa metody
NDS
NDSCh
NDSP
Chlorek amonu (amonowy chlorek) - pary i dymy
[12125-02-9]
10
20
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Chlorek amonu
Chlorek chromylu
[14977-61-8]
0,15
-
-
Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Chloroacetaldehyd
[107-20-0]
1
3
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16 Aldehyd chlorooctowy
Chloroaceton
[107-20-0]
-
-
4
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22 Chloroaceton - metoda oznaczania
2-Chloroanilina (o-chloroanilina)
[95-51-2]
3
10
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
2-,3-,4-Chloroanilina - metoda oznaczania
3-Chloroanilina (m-chloroanilina)
[108-42-9]
3
10
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
2-,3-,4-Chloroanilina - metoda oznaczania
4-Chloroanilina (p-chloroanilina)
[106-47-8]
3
10
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
2-,3-,4-Chloroanilina - metoda oznaczania
Chlorobenzen
[108-90-7]
47
94
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Chlorobenzen
2-Chlorobuta-1,3-dien (chloropren, 2-chloro-1,3-butadien)
[126-99-8]
2
16
-
Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Chlorodifluorometan
(Freon 22)
[75-45-6]
3000
-
-
Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Chlorodinitrobenzen (dwunitrochlorobenzen) - mieszanina izomerów
[25567-67-3]
1
3
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16 1-Chloro-2,4-dinitrobenzen, 1-Chloro-3,4-dinitrobenzen- metoda oznaczania
Chloroetan (etylu chlorek)
[75-00-3]
200
1600
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Chloroetan
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25)
Chlorowane węglowodory alifatyczne - metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych
2-Chloroetanol (chloroetylowy alkohol, chlorohydryna etylenowa)
[107-07-3]
1
3
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25) Chloroetanol - metoda oznaczania
Chloroeten (winylu chlorek)
[75-01-4]
5
30
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25)
Chlorowane węglowodory alifatyczne - metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych
Chloroform
[67-66-3]
8
-
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25)
Chlorowane węglowodory alifatyczne - metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych
Chloromekwatu chlorek
[999-81-5]
15
-
-
Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Chlorometan (metylu chlorek)
[74-87-3]
20
160
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25)
Chlorowane węglowodory alifatyczne - metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych
1-Chloro-1-nitropropan (chloronitropropan)
[600-25-9]
10
-
-
Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
4-Chlorostyren (p-chlorostyren)
[1073-67-2]
50
400
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 4-Chlorostyren
2-Chlorotoluen (o-chlorotoluen)
[95-49-8]
100
250
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 o-Chlorotoluen
Chrom metaliczny i związki chromu (III)
[7440-47-3]
[-]
0,5
-
-
Metoda opracowana w IMP  
Cyjanamid
[420-04-2]
2
4
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Cyjanamid
Cyjanamid wapnia
[156-62-7]
1
-
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z.22 Cyjanamid wapnia - metoda oznaczania
Cykloheksyloamina
[108-91-8]
40
80
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Cykloheksyloamina
Cyrkon i jego związki- w przeliczeniu na Zr
[7440-67-7]
5
10
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Cyrkon i jego związki

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP