Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Definicje - wprowadzenie | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

definicje - O

Ocena ryzyka zawodowego jest to proces identyfikowania czynników stwarzających zagrożenie dla zdrowia pracowników, a także badania warunków ich pracy w związku z działaniem tych czynników. Podstawowym jej celem jest dokładne poznanie niebezpiecznych właściwości czynników chemicznych mogących potencjalnie spowodować szkodę oraz podejmowanie przez pracodawcę odpowiednich działań ukierunkowanych na ograniczenie ryzyka (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r., Dz. U. 2005, nr 11, poz. 86).

Ogół zawieszonych cząstek – wszystkie cząstki zawieszone w powietrzu o określonej objętości (PN-EN 481:1998)

Okres pomiarowy – część zmiany roboczej wynikająca z rodzaju procesu technologicznego w czasie, której są pobierane próbki powietrza (PN-ISO 4225/Ak:1999)
Opad pyłu – masa pyłu opadającego na jednostkę powierzchni otwartej przestrzeni w jednostce czasu (PN-ISO 4225/Ak:1999)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP