Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Definicje - wprowadzenie | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

definicje - M

Masowy udział cząstek – stosunek masy cząstek z określonego przedziału ich wymiarów do całkowitej masy cząstek fazy rozproszonej lub osiadłej (PN-ISO 4225/Ak:1999)

Mgła – ogólny termin określający zawiesinę kropel w gazie. W metrologii tym terminem określa się zawiesinę kropel wody w powietrzu, ograniczającą widzialność do 1 km (PN-ISO 4225:1999)

Mieszanina chemiczna – mieszanina lub roztwór składający się z dwóch lub większej liczby substancji (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.)

Monitoring – (1) w ogólnym znaczeniu termin ten oznacza wielokrotne pomiary w celu określenia zmian w pewnym okresie; (2) w znaczeniu zawężonym termin ten oznacza systematyczne pomiary poziomu stężenia danego zanieczyszczenia wykonywane w odniesieniu do wybranego normatywu lub w celu oceny skuteczności określonego systemu i urządzeń oczyszczających (PN-ISO 4225:1999)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP