Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Definicje - wprowadzenie | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

definicje - Z

Zagrożenie – stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę (PN-N-18001:2004)

Zanieczyszczenie powietrza – zwykle obecność w atmosferze substancji, powstających w wyniku działania człowieka lub procesów naturalnych, przy czym substancje te występują w stężeniach i w czasie wystarczającym do niekorzystnego wpływu na komfort, zdrowie i dobra materialne osób i stan środowiska (PN-ISO 4225:1999)

Zasada pobierania próbek cząstek pyłów zawieszonych w powietrzu – określone wymaganie dla przyrządów do pobierania próbek, które dla każdej średnicy aerodynamicznej wyraża się w przybliżeniu:
w przypadku frakcji wdychanej, stosunkiem stężenia masy cząstek wchodzących do dróg oddechowych do stężenia masy cząstek w powietrzu otaczającym, zanim na nie wpłynęła obecność badanej osoby i jej oddech,
w pozostałych przypadkach, stosunkiem stężenia masy cząstek dostających się do określonego obszaru dróg oddechowych do stężenia masy cząstek wchodzących do dróg oddechowych. (Pozostałe przypadki mogą być odniesione do stężenia masy wszystkich zawieszonych cząstek substancji) (PN-EN 481:1998)

Zasada pobierania próbek dla frakcji wdychanej – określone wymaganie dotyczące przyrządów do pobierania próbek, gdy przedmiotem zainteresowania jest frakcja wdychana (PN-EN 481:1998)

Zasada pobierania próbek dla frakcji pozatchawicznej – określone wymaganie dla przyrządów do pobierania próbek, gdy przedmiotem zainteresowania jest frakcja pozatchawiczna (PN-EN 481:1998)

Zasada pobierania próbek dla frakcji tchawicznej – określone wymaganie dotyczące przyrządów do pobierania próbek, gdy przedmiotem zainteresowania jest frakcja tchawiczna (PN-EN 481:1998)

Zasada pobierania próbek dla frakcji tchawiczno-oskrzelowej – określone wymaganie dotyczące przyrządów do pobierania próbek, gdy przedmiotem zainteresowania jest frakcja tchawiczno-oskrzelowa (PN-EN 481:1998)

Zasada pobierania próbek dla frakcji respirabilnej (pęcherzykowej) – określone wymaganie dotyczące przyrządów do pobierania próbek, gdy przedmiotem zainteresowania jest frakcja respirabilna (pęcherzykowa) (PN-EN 481:1998)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP