Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (N)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Metody

Nazwa metody
NDS NDSCh NDSP
Nadtlenek dibenzoilowy (benzoilu nadtlenek)
[94-36-0]
5 10 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Nadtlenekbenzoilu
Nadtlenek wodoru
[7722-84-1]
1,5 4 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Nadtlenek wodoru
Nitrobenzen
[98-95-3]
3 10 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 Nitrobenzen

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP