Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Środki organizacyjne | Środki ochrony zbiorowej | Środki ochrony indywidualnej | Profilaktyka medyczna

Profilaktyka medyczna

W profilaktyce medycznej pracowników zakładów stosujących i/lub produkujących niebezpieczne substancje lub preparaty chemiczne należy zwrócić szczególną uwagę na badania wstępne i okresowe.

Z uwagi na fakt, że czynniki chemiczne wchłaniają się głównie przez układ oddechowy szczególną uwagę należy w ogólnych badaniach lekarskich zwrócić na zmiany chorobowe w tym układzie. Również choroby skóry (uczulenie, podrażnienia) spowodowane bezpośrednim kontaktem z czynnikami chemicznymi powinny być brane pod uwagę.

W zakładach pracy, w których występują czynniki rakotwórcze i mutagenne pracodawca jest obowiązany, do zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej. Lekarz powinien udzielać informacji każdemu pracownikowi o wynikach badań i ocenie jego stanu zdrowia, a także zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej. W przypadku rozpoznania lub podejrzenia u pracownika zmian w stanie zdrowia, o których można przypuszczać, że powstały w wyniku narażenia zawodowego na działania czynników rakotwórczych, pracodawca jest zobowiązany do zlecenia przeprowadzenia dodatkowych badań stanu zdrowia pracowników narażonych w podobny sposób.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP