Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (H)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia
(w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji)
Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Metody

Nazwa metody
NDS NDSCh NDSP
Hafn i jego związki- w przeliczeniu na Hf
[7440-58-6]
0,5 - - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Hafn
1,2,3,4,5,6-Heksa- chlorocykloheksanj) (sześciochlorocykloheksan)
[608-73-1]
j)Możliwych jest 5 stereoizomerów:a,b,g,d,e. Pestycyd będący ich mieszaniną wg polskiej normy nazywa się zwyczajowo HCH, izomerg- gamma-HCH, a produkt zawierający minimum 99% gamma-HCH nosi nazwę zwyczajową lindan.
0,05 0,4 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Heksafluorek siarki
[2551-62-4]
6000 - - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Heksametylotriamid kwasu fosforowego (V)
[680-31-9]
0,05 - - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, nr 4 (30) Heksametylotriamid kwasu fosforowego (V) - metoda oznaczania
Heksan (n-heksan)
[110-54-3]
100 400 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22 n-Heksan - metoda oznaczania
Izomery acykliczne nasycone heksanuz wyjątkiem heksanu
[73513-42-5]
400 3200 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Izomery heksanu
Heksano-6-laktam (kaprolaktam, cykloheksanoizooksym)
[105-60-2]
5 15 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22
Heksano-6-laktam - metoda oznaczania
Heksan-2-on (metylo-n-butyloketon)
[591-78-6]
10 50 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Heksan-2-on
Heptan (n-heptan)
[142-82-5]
1200 2000 - Metody oznaczania wybranych substancji w powietrzu środowiska pracy. IMP Łódź 1994 n-Heptan
Heptan-2-on
[110-43-0]
238 475 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, nr 4 (30) Heptan-2-on - metoda oznaczania
Heptan-3-on
[106-35-4]
95 - - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, nr 3 (25)  
Heptan-4-on
[123-19-3]
230 - - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, nr 3 (25)  
10 • Hydrat heptaoksotetraboranu sodu (sodowy czteroboran dziesięciowodny - boraks) - pyły
[1303-96-4]
0,5 2 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Dziesięciowodny czteroboran sodu
Hydrochinon (p-dwuhydroksybenzen)
[123-31-9]
2 4 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 Hydrochinon

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP