Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (Z)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy

Nazwa normy
NDS NDSCh NDSP
Żelazowanad -pyły
[12604-58-9]
1 3 - PN-Z-04253:1997 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości żelazowanadu. Oznaczanie żelazowanadu w powietrzu na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP