Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (S)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy (metody)

Nazwa normy (metody)
NDS NDSCh NDSP
Selen i jego związki- w przeliczeniu na Se
[7782-49-2]
0,1 0,3 - PN-86/Z-04172/02   Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości selenu i jego związków. Oznaczanie selenu i jego związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
PN-89/Z-04172/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości selenu. Oznaczanie selenu na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Siarczan (VI) dimetylu (dwumetylowy siarczan)
[77-78-1]
0,5 1 - PN-Z-04273-1:2001 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości siarczanu dwumetylowego. Oznaczanie par siarczanu dwumetylowego na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Siarczan dimetylu
Siarkowodór
[7783-06-4]
10 20 - PN-Z-04015-13:1996 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Srebro- dymy i pyły
[7440-22-4]
0,05 - PN-91/Z-04216/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości srebra i jego związków. Oznaczanie srebra i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Srebra związki nierozpuszczalne- w przeliczeniu na Ag
[7440-22-4]
0,05 - PN-91/Z-04216/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości srebra i jego związków. Oznaczanie srebra i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Srebra związki rozpuszczalne- w przeliczeniu na Ag
[7440-22-4]
0,01 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 Srebro - związki rozpuszczalne
Stiban (antymonowodór)
[7803-52-3]
0,5 1,5 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25) Stiban – metoda oznaczania
Strychnina
[57-24-9]
0,15 - PN-Z-04248-2:1996 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości strychniny. Oznaczanie strychniny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Styren
[100-42-5]
50 200 - PN-71/Z-04035 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości styrenu
PN-86/Z-04152/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości styrenu. Oznaczanie styrenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP