Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Produkcja cementowej powłoki penetrująco-uszczelniającej na konstrukcje betonowe i żelbetowe | Szlifowanie elementów wykonanych ze stali łożyskowej i stali narzędziowej ściernicą ceramiczną zawierającą tlenek krzemu | Produkcja, bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest | Przemysł sztucznych włókien mineralnych | Wydobywanie i przerób surowców zawierających wolną krystaliczną krzemionkę | Przerób drewna | Przetwarzanie surowców roślinnych | Przerób krzemionki bezpostaciowej | Produkcja włókien ceramicznych oraz wyrobów z włókien ceramicznych

Przemysł sztucznych włókien mineralnych

[wg Higiena pracy, Tom I. Łódź 1999]

Ogólna charakterystyka sztucznych włókien mineralnych

Sztuczne włókna mineralne wprowadzane są na coraz szerszą skalę, jako zamienniki azbestu. Wyroby oferowane są w postaci luźnej, jak również w postaci mat, płyt, taśm, sznurów, szczeliw, tektury i papieru. Wyroby charakteryzują się dobrymi właściwościami izolacyjnymi (termicznymi, elektrycznymi i akustycznymi) oraz odpornością chemiczną.

Zastosowanie sztucznych włókien mineralnych

Wyroby zawierające sztuczne włókna mineralne są stosowane w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym oraz w zakładach wykorzystujących je do produkcji własnych wyrobów – zakłady ceramiki, zakłady lotnicze, elektrownie, stocznie, przemysł samochodowy, zakłady urządzeń gospodarstwa domowego.

Narażenie zawodowe na pył sztucznych włókien mineralnych
[wg Sztuczne włókna mineralne, Łódź 2001]
Ze względu na proces technologiczny osoby narażone zawodowo na pył sztucznych włókien mineralnych można umownie podzielić na trzy grupy, a mianowicie:

  • pracownicy zatrudnieni w zakładach produkujących sztuczne włókna mineralne,
  • pracownicy zatrudnieni w zakładach stosujących sztuczne włókna mineralne, jako surowiec do produkcji wyrobów uszczelniających i termoizolacyjnych,
  • pracownicy zatrudnieni przy montażu i wymianie wyrobów uszczelniających i termoizolacyjnych, produkowanych ze sztucznych włókien mineralnych.

Wyniki pomiarów stężeń na stanowiskach pracy są przedstawione w poniższych tabelach.

Wyniki pomiarów stężeń pyłu na stanowiskach pracy w zakładach produkujących sztuczne włókna mineralne
[wg Sztuczne włókna mineralne, Łódź 2001]
StanowiskoŚrednie stężenie pyłu całkowitego [mg/m3]Średnie stężenie włókien respirabilnych [wł./cm3]
Operatorzy urządzeń produkcyjnych (pieca, linii produkcyjnej, pakowarek, granulatorów)2,70,057
Sortowanie półproduktów i wyrobu gotowego0,80,070
Transport wewnątrzzakładowy1,20,041
Pracownicy utrzymania ruchu (elektrycy, mechanicy) 0,50,042
Dozór (mistrz)1,00,067


Wyniki pomiarów stężeń pyłu na stanowiskach pracy w zakładach produkujących wyroby uszczelniające i termoizolacyjne
[wg Sztuczne włókna mineralne, Łódź 2001]
StanowiskoŚrednie stężenie pyłu całkowitego [mg/m3]Średnie stężenie włókien respirabilnych [wł./cm3]
Płyty uszczelkarskie 1,60,117
Uszczelki0,50,033
Tektura termoizolacyjna3,00,398
Materiały cierne0,40,043
Szczeliwa, sznury, taśmy1,50,105


Wyniki pomiarów stężeń pyłu na stanowiskach pracy izolarzy i monterów materiałów uszczelniających i termoizolacyjnych zawierających sztuczne włókna mineralne
[wg Sztuczne włókna mineralne, Łódź 2001]

Zakład
StanowiskoŚrednie stężenie pyłu całkowitego [mg/m3]Średnie stężenie włókien respirabilnych [wł./cm3]
Elektrownie i elektrociepłownie
Demontaż zużytej i montaż nowej tkaniny ceramiczno-szklanej na ekranach dźwiękoszczelnych3,00,191
Demontaż i montaż izolacji termicznej (wełna mineralna) na ekranach termicznych12,70,145
Demontaż i montaż izolacji termicznej (maty z wełny mineralnej) na rurociągu ciepłowniczym1,30,073
Montaż izolacji termicznej (płyty z wełny mineralnej na wentylatorach) 11,50,029
Zakłady ceramiczne
Wymiana termoizolacji podczas remontu wózków piecowych6,00,510
Obsługa pieców w pobliżu ekranów termicznych z włókna szklanego2,10,179
Huty
Remont kadzi i pieców (wymiana izolacji)14,30,200


Metody badania pyłu sztucznych włókien mineralnych

Badanie zawartości pyłu całkowitego zgodnie z normą PN-91/Z-04030/05.
Oznaczanie stężenia liczbowego włókien respirabilnych zgodnie z normą PN-88/Z-04202/02.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP