Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (E)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy (metody)

Nazwa normy (metody)
NDS NDSCh NDSP
Endosulfan (3-tlenek-6,7,8,9, 10,10-heksachloro- 1,5,5a,6,9,9a- heksahydro- 6,9-metano-2,3,4- benzodioksatiepinu)
[115-29-7]
0,1 0,3 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001. nr 4 (30) Endosulfan – metoda oznaczania
Endryna-rel- (1R,4S,4aS,5S,6S,7R ,8R,8aR)- 1,2,3,4,10,10- heksachloro- 1,4,4a,5,6,7,8,8a- oktahydro- 6,7-epoksy-1,4:5,8- dimetanonaftalen (endrin)
[72-20-8]
0,01 0,08 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Epoksyetan (etylenu tlenek)
[75-21-8]
1 3 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 Epoksyetan
1,2-Epoksy-4- (epoksyetylo) cykloheksan
[106-87-6]
60 PN-88/Z-04198/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dwutlenku winylocykloheksenu. Oznaczanie dwutlenku winylocykloheksenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze wzbogaceniem próbki
1,2-Epoksy-3- fenoksypropan (fenyloglicydowy eter)
[122-60-1]
0,6 3 - PN-Z-04243-2:1996 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości eteru fenyloglicydowego. Oznaczanie eteru fenyloglicydowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
1,2-Epoksy- 3-izopropoksypropan
[4016-14-2]
240 360 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17
2,3-Epoksypropanol
[556-52-5]
6 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998 z. 19 2,3-Epoksy- 1-propanol
Etanodinitryl
[460-19-5]
8 20 Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Etanol (etylowy alkohol)
[64-17-5]
1900 - PN-85/Z-04140/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu etylowego. Oznaczanie alkoholu etylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
PN-89/Z-04023/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Etanotiol (etylowy merkaptan)
[75-08-1]
1 2 - PN-90/Z-04207/03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości merkaptanów. Oznaczanie merkaptanu n-butylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Eter bis (2-chloroetylowy) (dwuchlorodwuetylowy eter)
[111-44-4]
10 30 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 Eter bis (2-chloroetylowy)
PN-Z-04299:2001 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie eteru dwuchlorodwuetylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Eter bis (2,3-epoksypropylowy)
[2238-07-5]
0,05 Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Eter dietylowy (dwuetylowy eter)
[60-29-7]
300 1500 - PN-86/Z-04158/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości eterów. Oznaczanie eteru dwuetylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Eter difenylowy (dwufenylowy eter)
[101-84-8]
7 14 - PN-Z-04247-2:1996 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dwufenylu i dwufenylowego eteru. Oznaczanie dwufenylu i dwufenylowego eteru na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Eter diizopropylowy (izopropylowy eter)
[108-20-3]
1000 1300 - PN-86/Z-04158/03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości eterów. Oznaczanie eteru izopropylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
4’-Etoksyacetanilid (fenacetyna) – pyły
[62-44-2]
5 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, nr 4 (30) 4’-Etoksyacetanilid – metoda oznaczania
2-Etoksyetanol (etoksyetylowy alkohol)
[110-80-5]
20 80 - PN-90/Z-04004/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu 2-etoksyetylowego. Oznaczanie alkoholu 2-etoksyetylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-89/Z-04023/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Etylenodiamina (etylenodwuamina)
[107-15-3]
20 50 - PN-88/Z-04191/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości etylenodwuaminy. Oznaczanie etylenodwuaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Etyloamina
[75-04-7]
5 15 - PN-88/Z-04204/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości etyloaminy. Oznaczanie etyloaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Etylobenzen
[100-41-4]
100 350 - PN-79/Z-04081/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości etylobenzenu. Oznaczanie etylobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Etylotoluen- mieszanina izomerów
[25550-14-5]
100 - PN-Z-04016-5:1998 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie etylotoluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP