Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (F)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej

Normy

Nazwa normy
NDS NDSCh NDSP
Fenitrotion- tiofosforan (V)O- 3-metylo-4-nitrofenylu- O,O-dimetylu
[122-14-5]
0,02 0,1 -
PN-87/Z-4182/11
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pestycydów. Oznaczanie fentionu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Fenol
[108-95-2]
7,8 - -
PN-86/Z-4159/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fenolu. Oznaczanie fenolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
PN-70/Z-04044
Oznaczanie zawartości par fenolu w powietrzu
Fention- tiofosforan (V)O- 3-metylo-4- (metylosulfanylo) fenylu-O,O-dimetylu
[55-38-9]
0,2 - -
PN-92/Z-4182/18
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pestycydów. Oznaczanie fentionu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
1,4-Fenylenodiamina (p-fenylenodwuamina)
[106-50-3]
0,1 0,3 -
PN-88/Z-4201/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fenylenodwuaminy. Oznaczanie p-fenylenodwuaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Fenylometanol
[100-51-6]
240 - -
 
Metoda opisana w PiMOŚ 2000, nr 3(25).
Fenylo (2-naftylo)amina (N-fenylo-2-naftyloamina)
[135-88-6]
0,02 - -
PN-87/Z-4177/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości N-fenylonaftyloamin. Oznaczanie N-fenylo-2-naftyloaminy na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
2-Fenylopropen
[98-83-9]
240 480 -
 
Metoda opisana w PiMOŚ 2000, nr 3(25).
Fluorek boru
[7637-07-2]
- - 3
 
Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy .
Fluorki- jako HF
[16984-48-8]
1 3 -
PN-74/Z-4093/01
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i fluorków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną cyrkonowo-alizarynową
PN-75/Z-4093/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i fluorków na stanowiskach pracy metodą alizarynowo-lantanową
PN-82/Z-4093/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i fluorków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z zastosowaniem mikrodyfuzji
Fluorowodór
[7664-39-3]
0,5 2 -
PN-74/Z-04093/01
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i fluorków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną cyrkonowo-alizarynową
PN-75/Z-04093/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i fluorków na stanowiskach pracy metodą alizarynowo-lantanową
PN-82/Z-04093/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i fluorków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z zastosowaniem mikrodyfuzji
Formaldehyd
[50-00-0]
0,5 1 -
PN-76/Z-04045/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aldehydów. Oznaczanie formaldehydu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z fenylohydrazyną
Fosfan (fosforowodór)
[7803-51-2]
0,1 0,8 -
PN-Z-04276:2001
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie fosfanu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Fosforan (V) tris (2-tolilu) (trójkrezylu fosforan)
[78-30-8]
0,1 0,3 -
prPN-Z-4276
 
Fosgen
[75-44-5]
0,08 0,16 -
 
Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy.
Ftalan dibutylu (dwubutylu ftalan)
[84-74-2]
5 10 -
PN-89/Z-04208/04
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości estrów kwasu ftalowego. Oznaczanie ftalanu dwubutylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Ftalan dietylu (dwuetylu ftalan)
[84-66-2]
5 15 -
PN-89/Z-04208/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości estrów kwasu ftalowego. Oznaczanie ftalanu dwuetylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Ftalan dimetylu (dwumetylu ftalan)
[131-11-3]
5 10 -
PN-89/Z-04208/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości estrów kwasu ftalowego. Oznaczanie ftalanu dwumetylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Ftalan bis (2-etyloheksylu) (dwu-2-etyloheksylu ftalan)
[117-81-7]
1 5 -
PN-89/Z-04208/05
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości estrów kwasu ftalowego. Oznaczanie ftalanu dwu-2-etyloheksylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
2-Furaldehyd (furfurol)
[98-01-1]
10 40 -
PN-92/Z-04045/09
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aldehydów. Oznaczanie aldehydu furfurylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
2-Furylometanol
[98-00-0]
30 60 -
PN-90/Z-04214/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu furfurylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP