Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ocena zgodności warunków z NDS | Ocena zgodności warunków z NDSCh | Ocena zgodności z NDSP | Ocena narażenia łącznego

Ocena zgodności warunków z NDSCh


Warunki pracy mogą być uznane za bezpieczne, jeżeli stężenie w żadnej z pobranych 15-minutowych próbek powietrza nie przekracza wartości NDSCh dla danej substancji. Dotyczy to zarówno próbek pobranych tendencyjnie w okresach największej emisji substancji jak i pobranych losowo.
Warunki pracy należy uznać za szkodliwe, jeżeli:
  • stężenie w jakiejkolwiek 15-minutowej próbce jest wyższe od NDSCh,
  • stężenie równe NDSCh utrzymuje się w środowisku pracy dłużej niż 15 minut lub występuje częściej niż dwukrotnie,
  • odstęp między dwoma 15-minutowymi okresami, w których stężenie substancji jest równe NDSCh, jest krótszy niż 1 godzina.


PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy

PN EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP