Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (U)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji)
Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Metody

Nazwa metody
NDS NDSCh NDSP
Uran i jego związki -w przeliczeniu na U: a) związki nierozpuszczalne
b) związki rozpuszczalne [7440-61-1]0,075

0,0150,6

0,12-

-
Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP