Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (G)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Metody

Nazwa metody
NDS NDSCh NDSP
Glicerol - aerozole
[56-81-5]
10 - - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Glifosat
[1071-83-6]
10 - - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Glikol etylenowy
[107-21-1]
15 50 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Glikol etylenowy
Glutaraldehyd (glutarowy aldehyd)
[111-30-8]
0,4 0,6 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16 Aldehyd glutarowy

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP