Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń  (A)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia
(w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji)
Najwyższe dopuszczalne stężenie
w mg/m3w zależności od czasu
narażenia w ciągu zmiany roboczej

Normy (metody)

Nazwa normy(metody)
NDS NDSCh NDSP
Acetaldehyd (octowy aldehyd)
[75-07-0]
5 45 PN-75/Z-04045/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aldehydów. Oznaczanie aldehydu octowego na stanowiskach pracy
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr.3 (25)
Acetaldehyd – metoda oznaczania
Acetanilid -pyły
[103-84-4]
6 - prPN-Z-04292  
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Acetanilid – metoda oznaczania
Acetofenon
[98-86-2]
50 100 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22 Acetofenon – metoda oznaczania
Aceton
[67-64-1]
600 1800 - PN-79/Z-04057/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości acetonu. Oznaczanie acetonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
PN-89/Z-04023/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Acetonitryl
[75-05-8]
70 140 - PN-Z-04244-2:1996 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości acetonitrylu. Oznaczanie acetonitrylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Akrylaldehyd (akroleina)
[107-02-8]
0,2 0,5 - PN-Z-04045-1:1994 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aldehydów. Oznaczanie akroleiny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Akrylamid
[79-06-1]
0,1 - - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z.17 Akrylamid – metoda oznaczania
Akrylan butylu
[141-32-2]
20 70 - PN-86/Z-04113/06 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości związków akrylowych. Oznaczanie akrylanu butylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Akrylan 2-etyloheksylu
[103-11-7]
35 100 - PN-78/Z-04113/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości związków akrylowych. Oznaczanie akrylanu etylu, akrylanu 2-etyloheksylu i kwasu metakrylowego metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Akrylan etylu
[140-88-5]
20 80 - PN-78/Z-4113/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości związków akrylowych. Oznaczanie akrylanu etylu, akrylanu 2-etyloheksylu i kwasu metakrylowego metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Akrylan metylu
[96-33-3]
20 70 - PN-86/Z-4113/05 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości związków akrylowych. Oznaczanie akrylanu metylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Akrylonitryl
[107-13-1]
2 10 - PN-88/Z-04113/07
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości związków akrylowych. Oznaczanie akrylonitrylu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii w świetle widzialnym
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr. 3(25)
 
Aldryna(aldrin)b)
[309-00-2] b)Czysta substancja ma nazwę zwyczajową HHDN, a produkt zawierający 85% HHDN nosi nazwę aldryna.
0,01 0,08 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Amidosiarczan (VI) amonu– pył całkowity
[7773-06-0]
10 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr. 3(25) Amidosiarczan (VI) amonu – metoda oznaczania
2-Aminoetanol (etanoloamina)
[141-43-5]
3 10 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 2-Aminoetanol – metoda oznaczania
4-Aminofenol (p-aminofenol) - pyły
[123-30-8]
5 - - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16 p-Aminofenol – metoda oznaczania
PN-Z-04268:2001
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie 4-aminofenolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
N,N’- (2-aminoetylo) etyleno-diamina (trójetylenoczteroamina)
[112-24-3]
1 3 - PN-91/Z-04220/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości trójetylenoczteroaminy. Oznaczanie trójetylenoczteroaminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Amoniak
[7664-41-7]
20 27 - PN-71/Z-04041 Oznaczanie zawartości amoniaku w powietrzu
PN-90/Z-04009/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości azotu i jego związków. Oznaczanie amoniaku na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną w świetle widzialnym, indofenolową
Anilina
[62-53-3]
5 20 - PN-81/Z-04031/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aniliny i jej pochodnych. Oznaczanie aniliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
PN-Z-04031-1:2001
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aniliny i jej pochodnych. Oznaczanie aniliny, toluidyny, etyloaniliny i chloroaniliny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Anilina
Antymon i jego związki nieorganiczne -w przeliczeniu na Sb
[7440-36-0]
0,5 1,5 - PN-85/Z-04146/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości antymonu i jego związków. Oznaczanie antymonu i jego związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr. 3(25)
Antymon – metoda oznaczania
Arsan(arsenowodór)
[7784-42-1]
0,2 0,6 - PN-67/Z-04089 Metoda oznaczania zawartości arsenowodoru w powietrzu
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Arsan
Arsen i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na As
[7440-38-2]
0,01 - - PN-75/Z-04011/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości arsenu i jego związków. Oznaczanie arsenu i jego związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z AgDDTK
prPN-Z-04011-7
 
Asfalt naftowy- dymy
[8052-42-4]
5 10 - PN-91/Z-04030/05 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu całkowitego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową
Atrazyna– 2-chloro-4-etyloamino-6- izopropyloamino- 1,3,5-triazyna
[1912-24-9]
5 PN-Z-04182-24:2001 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pestycydów. Oznaczanie atrazyny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Azotan(V) propylu (n-propylu azotan)
[627-13-4]
30 100 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Azotan n-propylu

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP