Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (J)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy

Nazwa normy
NDS NDSCh
NDSP
Jod
[7553-56-2]
1 -
-
PN-88/Z-04185/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości jodu. Oznaczanie jodu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym
Jodometan (metylu jodek)
[74-88-4]
10 30
-
PN-86/Z-04160/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości jodku metylu. Oznaczanie jodku metylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP