Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (R)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy

Nazwa normy
NDS NDSCh NDSP
Rtęć i jej związki -
w przeliczeniu na Hg:
a) organiczne
b) nieorganiczne
c) pary rtęci

[7439-97-6]
0,01 0,05 0,025
0,03 0,15 0,2
-
-
-
PN-81/Z-04133/01
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości rtęci i jej związków. Oznaczanie par rtęci metalicznej na stanowiskach pracy metodą bezpłomieniowej absorpcyjnej spektromietrii atomowej

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP