Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (R)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Metody

Nazwa metody
NDS NDSCh NDSP
Rezorcynol (rezorcyna)
[108-46-3]
45 90 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Rezorcyna
Rtęć i jej związki -
w przeliczeniu na Hg:
a) organiczne
b) nieorganiczne
c) pary rtęci

[7439-97-6]
0,01 0,05 0,025
0,03 0,15 0,2
-
-
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25)
Rtęć (pary) - metoda oznaczania

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP