Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 12 lipca 1996 r.
w sprawie wykazu jednostek upoważnionych
do przeprowadzania badań  materiałów  i procesów technologicznych
w celu ustalenia stopnia ichszkodliwości dla zdrowia
oraz zakresu tych badań
(Dz. U. z 1996 r., nr 101, poz. 473)


Na podstawie art. 220 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakres tych badań określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister
Zdrowia i Opieki Społecznej: R.J. Żochowski
 
 
Załącznik do rozporządzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 12 lipca 1996 r. (poz. 473)


WYKAZ JEDNOSTEK UPOWAŻNIONYCH
DO PRZEPROWADZANIA  BADAŃ MATERIAŁÓW I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
W CELU USTALENIA  STOPNIA ICH SZKODLIWOŚCI DLA ZDROWIA
ORAZ ZAKRES TYCH  BADAŃ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Lp.Nazwa jednostkiZakres badań
1Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawieocena materiałów i procesów technologicznych pod względem szkodliwości fizycznych i chemicznych
2Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowieocena materiałów i procesów technologicznych pod względem palności i wybuchowości oraz właściwości utleniających
3Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. J. Nofera w Łodziocena materiałów i procesów technologicznych pod względem szkodliwości fizycznych i chemicznych
4Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcuocena materiałów i procesów technologicznych pod względem szkodliwości fizycznych i chemicznych
5Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyniocena materiałów i procesów technologicznych pod względem szkodliwości fizycznych, chemicznych i biologicznych
6Instytut Medycyny Wsi w Lublinieocena materiałów i procesów technologicznych występujących w rolnictwie pod względem szkodliwości fizycznych, chemicznych i biologicznych
7Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawieocena materiałów i procesów technologicznych pod względem palności i wybuchowości oraz właściwości utleniających
8Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynieocena materiałów pod względem szkodliwości chemicznych
9Państwowy Zakład Higieny w Warszawieocena materiałów pod względem szkodliwości chemicznych i biologicznych
10Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawieocena procesów technologicznych pod względem szkodliwości chemicznych
11Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologiiocena materiałów i procesów technologicznych pod względem szkodliwości fizycznych, chemicznych i biologicznych w resorcie obrony narodowej
12Laboratoria, które uzyskały akredytację lub certyfikat zgodności w trybie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 i z 1994 r. Nr 27, poz. 96)ocena materiałów i procesów technologicznych w zakresie objętym akredytacją lub certyfikatem zgodności


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP