Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (M)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji)
Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej

Metody

Nazwa metody
NDS
NDSCh
NDSP
Metakrylan butylu
[97-88-1]
100
300
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Metakrylan butylu
2-Metoksyanilina (o-anizydyna, o-metoksyanilina)
[90-04-0]
0,5
1
-
IMP, Łódź 1994
o-Anizydyna
4-Metoksyanilina (p-anizydyna, p-metoksyanilina)
[104-94-9]
0,5
1
-
Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy. IMP, Łódź 1994
p-Anizydyna
Metoksychlor -1,1,1- trichloro-2,2-bis (4-metoksyfenylo)etan - pyły
[72-43-5]
10
-
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Metoksychlor
1- (2-Metoksy -1-metyloetoksy) propan-2-ol (eter metylowy glikolu dipropylenowego)
[34590-94-8]
240
480
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr. 3 (25)
1- (2-Metoksy-1-metyloetoksy) propan-2-ol
1-Metoksypropan-2-ol
[107-98-2]
180
360
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, z. 4 (30)
1-Metoksypropan-2-ol - metoda oznaczania
4,4'-Metyleno (fenyloizocyjanian) (metyleno-bis- fenyloizocyjanian)
[101-68-8]
0,05
-
0,2
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
4,4'-Metylenobis (fenyloizocyjanian)
N-Metyloanilina
[100-61-8]
2
-
-
Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy. IMP, Łódź 1994
N-Metyloanilina
3-Metylobutan-1-ol
[123-51-3]
200
400
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, nr 4 (30)
3-Metylobutan-1-ol - metoda oznaczania
Metylocykloheksanol -mieszanina izomerów
[25639-42-3]
50
350
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22
Metylocykloheksanol - metoda oznaczania
2-Metylocykloheksanon
[583-60-8]
50
340
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25)
Metylocykloheksanon - metoda oznaczania
5-Metyloheksan-2-on
[110-12-3]
95
-
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, z. 30
 
5-Metyloheptan-3-on
[541-85-5]
50
100
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, nr 4 (30)
5-Metyloheptan-3-on - metoda oznaczania
Metylohydrazyna
[60-34-4]
0,02
0,1
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Metylohydrazyna
N-Metylomorfolina
[109-02-4]
15
30
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Metylomorfolina - metoda oznaczania
1-Metylonaftalen
[90-12-0]
30
-
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22
1-Metylonaftalen - metoda oznaczania
2-Metlopentano-2,4-diol (glikol heksylenu)
[107-41-5]
-
-
120
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, z. 30
 
4-Metylopentan-2-ol (izobutylometylokarbinol)
[108-11-2]
100
160
-
Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy. IMP, Łódź 1994
Izobutylometylokarbinol
1-Metylo-2-pirolidon
[872-50-4]
120
240
-
Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
 
Miedź i jej związki- w przeliczeniu na Cu:
a) dymy tlenków i sole rozpuszczalne
b) pyły tlenków i sole nierozpuszczalne
[7440-50-8]
 
0,1
1
 
0,3
2
 
-
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Miedź i jej związki

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP