Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (F)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy (metody)

Nazwa normy (metody)
NDS NDSCh NDSP
Fenitrotion- tiofosforan (V)O- 3-metylo-4-nitrofenylu- O,O-dimetylu
[122-14-5]
0,02 0,1 - PN-87/Z-4182/11 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pestycydów. Oznaczanie fentionu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Fenol
[108-95-2]
10 20 - PN-86/Z-4159/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fenolu. Oznaczanie fenolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
PN-70/Z-04044
Oznaczanie zawartości par fenolu w powietrzu
PiMOŚ 1999 z. 22
Fenol o-, m- i p-krezol – metoda oznaczania
Fention- tiofosforan (V)O- 3-metylo-4- (metylosulfanylo) fenylu-O,O-dimetylu
[55-38-9]
0,2 - PN-92/Z-4182/18 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pestycydów. Oznaczanie fentionu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
1,4-Fenylenodiamina (p-fenylenodwuamina)
[106-50-3]
0,1 0,3 - PN-88/Z-4201/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fenylenodwuaminy. Oznaczanie p-fenylenodwuaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Fenylohydrazyna
[100-63-0]
20 - Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy. IMP Łódź 1994 Fenylohydrazyna
Fenylo (2-naftylo)amina (N-fenylo-2-naftyloamina)
[135-88-6]
0,02 - PN-87/Z-4177/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości N-fenylonaftyloamin. Oznaczanie N-fenylo-2-naftyloaminy na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Fluor
[7782-41-4]
0,05 0,4 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Fluorki- jako HF
[16984-48-8]
1 3 - PN-74/Z-4093/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i fluorków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną cyrkonowo-alizarynową
PN-75/Z-4093/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i fluorków na stanowiskach pracy metodą alizarynowo-lantanową
PN-82/Z-4093/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i fluorków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z zastosowaniem mikrodyfuzji
Fluorooctan sodu
[62-74-8]
0,05 0,15 Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Fluorowodór
[7664-39-3]
0,5 2 PN-74/Z-04093/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i fluorków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną cyrkonowo-alizarynową
PN-75/Z-04093/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i fluorków na stanowiskach pracy metodą alizarynowo-lantanową
PN-82/Z-04093/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i fluorków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z zastosowaniem mikrodyfuzji
Fonofos (etyloditiofosfonianO- etylu-S-fenylu)
[944-22-9]
0,1 Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Formaldehyd
[50-00-0]
0,5 1 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22 Formaldehyd – metoda oznaczania
PN-76/Z-04045/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aldehydów. Oznaczanie formaldehydu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z fenylohydrazyną
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, 3 (25)
Formaldehyd – metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych
Fosfan (fosforowodór)
[7803-51-2]
0,1 0,8 - PN-Z-04276:2001 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie fosfanu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Fosforowodór
Fosforan (V) tris (2-tolilu) (trójkrezylu fosforan)
[78-30-8]
0,1 0,3 - prPN-Z-4276  
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Fosforan (V) tristolilu
Fosgen
[75-44-5]
0,5 1,5 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Ftalan dibutylu (dwubutylu ftalan)
[84-74-2]
5 10 - PN-89/Z-04208/04 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości estrów kwasu ftalowego. Oznaczanie ftalanu dwubutylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Ftalan dietylu (dwuetylu ftalan)
[84-66-2]
5 15 - PN-89/Z-04208/03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości estrów kwasu ftalowego. Oznaczanie ftalanu dwuetylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Ftalan dimetylu (dwumetylu ftalan)
[131-11-3]
5 10 - PN-89/Z-04208/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości estrów kwasu ftalowego. Oznaczanie ftalanu dwumetylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Ftalan bis (2-etyloheksylu) (dwu-2-etyloheksylu ftalan)
[117-81-7]
1 5 - PN-89/Z-04208/05 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości estrów kwasu ftalowego. Oznaczanie ftalanu dwu-2-etyloheksylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
2-Furaldehyd (furfurol)
[98-01-1]
10 40 - PN-92/Z-04045/09 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aldehydów. Oznaczanie aldehydu furfurylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
2-Furylometanol
[98-00-0]
30 60 PN-90/Z-04214/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu furfurylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP