Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (H)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia
(w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji)
Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy

Nazwa normy
NDS NDSCh NDSP
Heksachlorobenzen (sześciochlorobenzen)
[118-74-1]
0,5 - - PN-Z-04236-2:1994 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości sześciochlorobenzenu. Oznaczanie sześciochlorobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Heksachloroetan (sześciochloroetan)
[67-72-1]
10 30 - PN-Z-04257:1998 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości heksachloroetanu. Oznaczanie heksachloroetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Heksafluorek siarki
[2551-62-4]
6000 - -   Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Heksano-6-laktam (kaprolaktam, cykloheksanoizooksym)
[105-60-2]
5 15 - PN-81/Z-04132/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości kaprolaktamu. Oznaczanie kaprolaktamu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną ninhydrynową
Heksan-2-on (metylo-n-butyloketon)
[591-78-6]
10 50 - PN-Z-04165-3:2001   Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości metylobutyloketonu. Oznaczanie heksan-2-onu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Heptan-2-on
[110-43-0]
238 475 -   Metoda opisana w PiMOŚP 2001, nr 4(30)
Heptan-3-on
[106-35-4]
95 - -   Metoda opisana w PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Heptan-4-on
[123-19-3]
230 - -   Metoda opisana w PiMOŚP 2000, nr 3(25)
10 • Hydrat heptaoksotetraboranu sodu (sodowy czteroboran dziesięciowodny - boraks) - pyły
[1303-96-4]
0,5 2 - PN-Z-04235-3:2001 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości boru i jego związków. Oznaczanie 10-hydratu heptaoksotetraboranuu sodu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Hydrazyna
[302-01-2]
0,05 0,1 - PN-85/Z-04148/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości hydrazyny i jej pochodnych. Oznaczanie hydrazyny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on (alkohol diacetonowy)
[123-42-2]
240 - - PN-80/Z-04084/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu dwuacetonowego. Oznaczanie alkoholu dwuacetonowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP