Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (W)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Metody

Nazwa metody
NDS NDSCh NDSP
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)- jako suma iloczynów stężeń 9 rakotwórczych WWA i ich współczynniów rakotwórczości8)
[-]
0,002 - - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3(25) Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - metoda oznaczania- metoda oznaczania
4-Winylocykloheksen
[100-40-3]
10 - -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
4-Winylocykloheksen
Winylotoluen mieszanina izomerów
[25013-15-4]
100 300 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16 Winylotoluen
Wodorotlenek wapnia
[1305-62-0]
2 - - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Wodorotlenek wapnia

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP